“Een invasie van diepe bezorgdheid.”

EEN INVASIE VAN DIEPE BEZORGDHEID.

Door: A.R. Girbes sr.

Iedere dag komen er berichten, dat Europa door moslims zal worden overgenomen.
De taal die gebezigd wordt, is vaak van een  middelmatig niveau. Maar de inhoud, de strekking, is veelal met een karakter van ” diepe bezorgdheid. “
Zelfs bij zeer  bekende columnisten is een ernstige bezorgdheid te bespeuren, die algemeen blijkt.
De vele websites hebben artikelen geplaatst waarbij de bezorgdheid, over de kwijnende soevereiniteit,  van landen in Europa, alsmede de immigratie, een hoofdrol speelt
Daarnaast blijkt uit de berichten dat er  een ongelooflijke haat is geboren aan de linkerzijde van het politieke spectrum, tegen alles wat er zich aan de “rechterkant” afspeelt.

Wat wel héél duidelijk naar voren komt, is de gewelddadigheid en de mentaliteit die daaruit spreekt. Dan heb ik het over de “links” denkende mens en de “rechts” denkende mens, de opportunisten en de harde zaken-wereld, zoals Banken, Multinationals, Verzekering- instellingen

Geplaatst in Actueel | Getagged , , , , | Reacties staat uit voor “Een invasie van diepe bezorgdheid.”

De dictaten van Donald Trump zijn doelmatig.

De “dictaten” van Trump zijn de verlossende woorden voor de Amerikaanse middenstand.
Dat lijkt simpel, maar dat is het in werkelijkheid  niet. Om een goed inzicht ( beeld) te krijgen in de politieke situatie in Amerika en /of  de gehele wereld zijn de feiten onverbiddelijk nodig dewelke tot een beslissing kunnen leiden.  Immers: het is soms
onmogelijk om de waarheid in die beslissingen te trekken  maar”men” achteraf toch kan zeggen dat het gelukt is.  Voor veel mensen is het overzicht  dan ook ongrijpbaar. We hebben dan ook  te maken met een enorme diversiteit aan bevolkingsgroepen en staten, religies en opvattingen zodat er altijd kritiek zal blijven .
Aldus, is globalisering een vorm van politiek bedrog, misplaatste ambities van politieke leiders dewelke een directe minachting hebben voor soevereine staten waarbinnen die diversiteit plaats vindt: Concluderend:  Globalisering onderbreekt alle plaatselijke gewoonten en gebruiken en de belangen tot economische globalisering zijn voor een

Geplaatst in Actueel | Getagged , , | Reacties staat uit voor De dictaten van Donald Trump zijn doelmatig.

Het is een Utopie dat moslims zich westers zullen kleden.

De onoplosbaarheid. van  het Salafisme in Europa.

Wat bij mij steeds weer bijzonder “stuitend”  over komt, is dat intellectuelen altijd hun standpunten op een zuiver ” wetenschappelijke” manier willen exposeren. Het islam- probleem heeft niets wetenschappelijks. Het is in geheel niet nodig om te proberen de islam te begrijpen. Zeker niet na de aanslagen in Londen, Madrid, Brussel, Parijs en de verkrachtingen in Duitsland én de moeilijkheden,  dewelke de Duitsers ondergaan met het in huis halen van een cultuur  dat op geen enkele wijze met de westerse cultuur overeen komt. Dat ” vluchtelingen” met een moslim achtergrond een veilige haven hebben gevonden in het westen omdat zij :” kennelijk”  van hun leven niet meer  zeker waren, is er bij de westerse humane, maar ziekelijke altruïstische , een  toenadering naar moslims. Nu, het westen is een uitstekende gastheer gebleken. Maar,  dat wordt in het geheel niet gewaardeerd. Er zijn al honderden westerse

Geplaatst in Uncategorized | Getagged , , | Reacties staat uit voor Het is een Utopie dat moslims zich westers zullen kleden.

” Het faillissement van het Intellectualisme”.

Het faillissement van het intellectualisme.

Door. A.R. Girbes sr.
29 november 2016.

De huidige crisis laat heel veel “sporen” zien van misstanden, zowel economische, juridische en Politieke, alsook de consequenties van immigratie problemen, waarbij de botsende belangen een zeer  beangstigde rol spelen. Simpel geschreven en kennelijk simpel gedacht. Het is slechts een  summiere opsomming van ” segmenten” waarop de crisis betrekking heeft  in de samenleving en een constatering van  misstanden onder de noemer “Crisis”. Intellectuelen, zoals filosofen, economen, juristen, historici, politici, artsen, waaronder psychiaters, weten geen raad meer hoe “men” de “huidige” crisis kan beheersen én om initiatieven te ontplooien, de crisis ,aan de hand van analyses, een juiste beslissing te nemen en een herstellende koers te gaan varen , ter behoud van natuur, soevereiniteit van staten en/of economische systemen en demografische identiteit.

Tot nu toe is er slechts veel geklets en heel veel “retorische muziek”. U denkt waarschijnlijk : “U heeft enkele

Geplaatst in Actueel | Getagged , , , | Reacties staat uit voor ” Het faillissement van het Intellectualisme”.

Verslaving is als een verrotte kies.

Verslaving is als een verrotte kies en ontlokt harde tegenstand.

Wat mij lange tijd bezig houdt is het feit dat heden er zo gemakkelijk van wordt uitgegaan dat “de overheid” het wel even zal doen als het op “verantwoordelijkheid” en “aansprakelijkheid” aan komt.
Het paarse kabinet, als ook de huidige ambtelijke beleid, heeft te lang en te gretig burgerlijke verantwoordelijkheid van de burger overgenomen waardoor een grote groep mensen zich geheel op de overheid verlaten. Dat is een absurditeit waarvoor nu een prijs wordt voldaan in de vorm van irritante controles, waardoor de burger, die zich van zijn eigen verantwoordelijkheid wel bewust is, het slachtoffer is
Mijn stellige overtuiging
Is, at ieder voor zichzelf een grote verantwoordelijkheid aan de dag moet leggen, en voor onverantwoordelijk gedrag ook de harde consequenties moet aanvaarden. (Buiten beschouwing wil ik laten: de mentaal niet volwassen mens, zoals kinderen en geestelijk- en lichamelijk gehandicapten.)Dat geldt zowel

Geplaatst in Actueel | Getagged , , , | Reacties staat uit voor Verslaving is als een verrotte kies.