“We hebben er kennis van genomen”.

In de Telegraaf  van 23 oktober 1999 stond: “Ambtenaren regeren Nederland”. Conclusie naar aanleiding van  de huidige informatie:” Dat doen ze nog steeds”. In Elsevier van 6 november 1999 stond: ” Nederland gaat gebukt ponder repressieve intolerantie van Links. Huiveringwekkend”. Conclusie: “Dat is nog steeds zo” In Elsevier van 25 maart 2000 stond: Prof. dr. Edward Lutwak: Tegen Tubokapitalisme: ” Niemand luisterde naar hem”.”Het poldermodel in Nederland is een goed begin en Nederland bevindt zich, anno 2000, in evenwicht… maar het is geen blijvend evenwicht”.” Amerika is geen samenleving meer”. Twee economen zeggen: “Fors kleinere overheid is de ENIGE weg naar langdurig herstel”. Meer dan 100 economen waren  TEGEN de invoering van  de Euro. Twee economen zeggen: Verkiezingsbeloften over snijden in overheid weerspiegelen  desinteresse politiek”. Conclusie: Wie hebben er het meeste belang bij  om NIET te luisteren naar de waarschuwingen van wetenschappers?” Juist: Ambtenaren, en die willen de baas blijven. Nu deze groep met moeite op de NULLIJN kan worden gezet, gaat dit natuurlijk niet ver genoeg. De grote bovenlaag van ambtenaren moeten onmiddellijk ten minste 20% inleveren en dat gebeurd niet. Waarom niet? Angst en nog eens angst…. van politici. Conclusie: Mag U zelf invullen…..!  De burger is gewoon het beest waarop gejaagd mag worden.……… wel verwonden maar niet doodschieten…….. anders hebben “ze”  zelf niets meer. De tijd is inmiddels 500 jaar teruggedraaid, waar de koningen en adel en edelen de baas waren……. tot de Franse revolutie van 1789 en nu …………. tot 2013? De chaos die er nu is, is te vergelijken met iedere periode voor een oorlog. ( Een recessie, analoog aan het interbellum)  Dat kan nu niet meer? De atoombom is de remmende factor? De recessie is er, nu de wil nog de problemen echt aan te pakken.

Hoewel………. de overbevolking is het kruit en de omstandigheden is de lont,  daarbij nu het Turbo- Kapitalisme alsmede de onbestuurbaarheid door werkloosheid en  armoede zal de lont in het kruitvat doen ontsteken, de atoombom ten spijt.

Ik denk dat er zeer weinig mensen begrijpen, dat de  genoemde stapeling van problemen, een emotionele uitweg zal hebben omdat de overlevingsdrang wordt getart.  De “stapeling- effecten ” zijn onbeheersbaar en niemand begrijpt het, denk ik, niemand. Toch wel……… er is genoeg gewaarschuwd  maar gelukkig zijn er die enkelen die politieke invloed hebben  en durven het ook  hardop te zeggen. Dr. Stef Blok, Wilders, Wiegel, de liberale achterban van de VVD, Prof dr. De Haan, Prof. dr. Frits van de Meer, Prof. dr. Roel Beetsma, Prof. dr. Raymond Gradus, Prof. dr A. Klamer, Prof.   dr. Silvester Eijffinger, Mr. Dr. Thierry Baudet, Mr. drs. F. Bolkenstein, de commissie Muntendam in 1977, Prof. dr. Arjen van Witteloostuijn( Angst en jaloezie beheersen Nederlandse economie)  Prof. dr. Abram de Zwaan,( Het vrije marktfundamentalisme werkt in feite niet als ideeënleer, maar als AFPERSINGSPRAKTIJK door nationale regeringen tegen elkaar uit te spelen). Als dit geen literaire “voeding” voor “criminologen” is!

En vele anderen……. Maar de politiek luistert niet. De democratie is dus een ernstige zieke grap. Naast de ambtenaren, zijn  ook de banken  andere organisaties is de financiële sector,  mede eigenaar geworden van Nederland en het ” Globaliseren” is een onbeheersbaar monster zonder enige vorm van een verantwoorde moraalfilosofie en  het is dus een inleiding geworden tot een wereld hegemonie met de bureaucratie als wapen om de burger op afstand te houden: ambtenaren en de financiële sector zijn dus “dikke” vrienden. Na Hitler, Globalisering.  Voor zover de brief(e-mail).  Nu, 27- 12-2014, lees ik in het Opinieblad “OSL Sta-Vast” dat Minister Dijsselbloem weigert de  Tweede Kamer in te lichten omtrent een naheffing aan Brussel. Zelfs op grond van de “Wet Openbaarheid van Bestuur” kon de Telegraaf geen inzicht krijgen in de juiste gang van zaken. De Webredactie schrijft dan ook;” Het is volstrekt duidelijk dat deze zaak verschrikkelijk stinkt”. Hebben we dan ook hier te maken met ” Bestuurders” zonder een moraalfilosofie maar slechts uit zijn op eigen verdienmodel  voor eigen partijelites?  Mijn eerdere conclusie is dus juist:” Onze Democratie is een zieke grap’.

Supplement: De kern, de essentie, is dat een ruim aantal mensen, waarvan ik veronderstel dat deze een uitstekende opleiding hebben genoten en ook nu, in de crisis, hun bijdrage leveren tot herstel van de economische malaise, maar niet “bij machte” zijn zeer concrete concepten aan te dragen. Ook zij hebben in de gaten dat alles in feite een menselijke aangelegenheid is en dat de demografische verscheidenheid  als  “struikelblok” zich laat gelden om  tot een versnelde eenheid, en vooral een politieke eenheid, te bewerkstelligen in Europa  met een Democratisch constitutioneel beginsel.  Daarnaast is de tegenstand tot behoud van de democratische beginselen, van bureaucratische aard en ik denk dat de “politieke incompetentie’, het kokerdenken én de economische wetmatigheden, worden gestuurd door het grootkapitaal, de multinationals én de banken. Als Prof. dr. Roel Beetsma en Prof. dr. Raymond Gradus een artikel samenstellen, “Fors kleinere overheid is de ENIGE weg naar langdurig herstel” ,dan neem ik aan dat hun argumenten op goede gronden zijn  gebaseerd.  Dat geldt dan voor mij tevens voor de gehele Euro- zone. Er gebeurd gewoon NIETS. Er is dus in feite geen POLITIEKE macht meer, maar de wet van de MARKT bepaald alles. Dat de neveneffecten bij het marktmechanisme, dat “Globaliseren” heet, enorme negatieve consequenties teweeg brengt bij miljarden mensen, omdat de milieu-effecten zo groot zijn dat zeer veel mensen in hun onderhoud worden bedreigd, doet kennelijk niet ter zake. Het moraalfilosofische aspect, respectievelijk het rechtelijk filosofisch constitutionele model  wordt van tafel geveegd.  Het is een onmogelijke zaak het nut van Globalisering nog vol te houden. Ik vind het pure misdaad.  Het artikel van Prof. dr. Abram de Swaan,” Het financieel regime: over de gevolgen van een moderne dwaalleer”, is uitstekend én gesteund op feiten waarbij hij de “spijker op de kop” slaat.  Dat zelfs regeringen tegen elkaar worden uitgespeeld is een gotspe. “Het vrije marktfundamentalisme werkt in feite niet als ideeënleer, maar als afpersingspraktijk”: aldus Prof. de Swaan.  De economische en juridische macht aan “Brussel” geven lost niets op omdat er ook in Brussel, naar mijn mening, te veel bureaucraten aanwezig zijn. Dat de verdeling van landbouwsubsidies niet naar de kleine boeren gaat, lobbyisten hebben met hun inbreng de weegschaal doen overslaan naar de grote boeren bedrijven, zegt alles over incompetentie en beïnvloeding door het grote geld.  Het gaat om meer dan € 1000,- miljard ( 1.000.000.000.000,-) voorde komende zeven jaar. Dat het in Brussel een BENDE is, is duidelijk. ( Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn had het over dat de EU alle kenmerken heeft van een criminele bende. Ik begrijp dat de dilemma’s  met tientallen zijn te benoemen, maar de nu gekozen weg leidt zonder pardon  naar een algehele chaos.  Een “status Quo” afkondigen en tot bezinning komen is een uitweg. De EEG in ere herstellen met afzonderlijke staten is ook een uitweg tot oplossing van de patstelling omdat door de schulden de gehele gemeenschap gegijzeld wordt.  Dus teruggaan in de tijd  om de toekomst veilig te stellen is niet dom maar het is een oplossing: de idee van “Eenheid in Europa” is een Utopie gebleken. Misschien is een zachte revolutie een uitkomst!  De “stekker” uit de Euro- Unie trekken is bijna onvermijdelijk. Alle werknemers en werkgevers op een modaal inkomen plaatsen gedurende vijf jaar is ook een oplossing en alleen pijnlijk voor de elite die hun koninkrijkje desnoods ten koste van iedereen verdedigen. Maar………. de concurrentiepositie van Europa is dan wel volledig hersteld. Onhaalbaar of ondenkbaar óf…….. onbespreekbaar… óf…….een idee-fixe. Ik noem zoiets een “overlevingsstrategie” en, dat is nu al onmisbaar gebleken. Als “The Old Boy’s”  compagnie het onderhavige leest, lachen ze zich te barsten. Alles is heerlijk juridisch dichtgetimmerd.

A.R. Girbes sr. 7 ,14 Maart 2013. sept. 2015.

 

 

AAN: Telegraaf, SP en mejudice en VVD fractieleden.

Dit bericht is geplaatst in Actueel met de tags , , . Bookmark de permalink.