De dictaten van Donald Trump zijn doelmatig.

De “dictaten” van Trump zijn de verlossende woorden voor de Amerikaanse middenstand.
Dat lijkt simpel, maar dat is het in werkelijkheid  niet. Om een goed inzicht ( beeld) te krijgen in de politieke situatie in Amerika en /of  de gehele wereld zijn de feiten onverbiddelijk nodig dewelke tot een beslissing kunnen leiden.  Immers: het is soms
onmogelijk om de waarheid in die beslissingen te trekken  maar”men” achteraf toch kan zeggen dat het gelukt is.  Voor veel mensen is het overzicht  dan ook ongrijpbaar. We hebben dan ook  te maken met een enorme diversiteit aan bevolkingsgroepen en staten, religies en opvattingen zodat er altijd kritiek zal blijven .
Aldus, is globalisering een vorm van politiek bedrog, misplaatste ambities van politieke leiders dewelke een directe minachting hebben voor soevereine staten waarbinnen die diversiteit plaats vindt: Concluderend:  Globalisering onderbreekt alle plaatselijke gewoonten en gebruiken en de belangen tot economische globalisering zijn voor een groot deel bij  de Multinationals en Banken.

Nu Donald Trump zijn visie heeft gegeven op de politieke en economische situatie in Amerika en daarbij  hij de voorkeur uitspreekt over Amerika dat “zijn” land weer “Groot” moet worden én dat de onderste laag van de bevolking in de achterliggende jaren bijzonder arm is geworden.  Het is dus een neveneffect van globalisering.  Trump wil deze achtergestelde mensen weer een kans geven zich economisch te herstellen en de middenstand opnieuw een plaats geven binnen de rangorde van de bevolking/ maatschappij. Hij begreep dus kennelijk heel goed dat globalisering een halt moet worden toegeroepen.
Zijn uitspraak, “ America First” is dan ook een logische gevolg daarvan omdat hij én de verantwoordelijkheid voelt én de maatschappelijke zeer pijnlijke plekken goed heeft ingeschat welke deze zijn.
Zijn maatregelen zijn, zoals verwacht, nu controversieel geworden voor de globalisten. Trump heeft heel hard tegen het zere been aangeschopt van  de linkse denkbeelden, de  neo- liberalen en het gevormde establishment dewelke zich buitenproportioneel verrijkt hebben.
Het is stuitend hoe de gehele linkse beweging én de moslims reageren op de besluiten van Trump, omdat zij nu in hun macht bekort zien worden én hun doelstellingen zien gedwarsboomd.
Het is tevens een graadmeter voor de werkelijke politieke stromingen én in Amerika én in Europa, gezien de commentaren, als ook de uitlatingen van politieke leiders in Europa.

Donald Trump wil tevens de moslims de raad geven vooral in hun eigen omgeving te blijven. Onder de noemer van “radicalisering en terroristen”, heeft hij een inreisverbod ingesteld voor mensen uit een bepaalde regio, de moslim landen. Ook daarmede geeft hij een uitstekend signaal af het zijn de landen: Irak,Iran, Libië, Somalië, Soedan, Syrië en Jemen. Immers:
Het islamitische geloof past niet in de westerse samenleving.
Dat is nu genoeg bewezen. Verdere discussie lijkt mij daaromtrent overbodig.
“WE” hebben ook geleerd dat het Salafisme  NIET  met woorden kan worden bestreden, dat zodat het decreet” van Trump goed te verklaren is.
Dat er nu zoveel emotie losbarst,  is ook een bewijs van de zéér bedenkelijke , ingeslepen machtsovername, in het westen door moslims nu aan het licht komt.
Nog steeds is er een humane en altruïstische benadering ten aanzien van Moslims, zowel in Amerika als ook in Europa. Maar……….. er is geen “ reciprociteit “, dat een evenwicht genereert.
Immers: er mogen geen Kerken in moslimlanden worden gebouwd en de nadrukkelijkheid van hoofddoekjes bij moslims is gewoon een dominante provocatie.
De aanslagen in Parijs, Londen, Brussel en Madrid hebben nog steeds geen ommekeer in benadering gebracht. De vraag kan worden gesteld, waarom niet? Dr Rossiter, heeft in zijn boek “ The Liberal Mind” geschreven dat links denkende mensen een psychologische storing hebben, gezien hun markante en absolute irreële uitlatingen als het de politiek betreft.
Deze kennis past exact op de wijze van verbale uitlatingen van verschillende linkse politici. Onder andere, Drs Frans Timmermans, Ir Diederik Samsom, Cicilia Malmström, Drs Dijsselbleom, en Drs Asscher . Lodewijk Asscher heeft het steeds over, “ we moeten het samen doen en dat moet toch kunnen.” Nu, dat is nu juist het grote probleem omdat er geen “ wederkerigheid” is bij moslims.
Ook Drs Asscher, nu minister van binnenlandse zaken én vicepremier heeft nimmer het initiatief genomen om U en mij te melden dat er een wederkerigheid bij islamieten ontbreekt en het Salafisme geen enkele kans mag hebben zich in Nederland te manifesteren en/of zich in de maatschappij vast te nestelen.. Zijn kennelijke doelstelling van Globalisering, en “het allen gelijk” prediken, zijn de aanslagen waarbij méér dan enkele honderden mensen omkwamen ,een mogelijk argument om het islamitische geloof te verwerpen maar  Asscher dit niet gebruikte. “Hij vindt het alleen vreselijk dat zoiets gebeurd. “ Het is  een zeer “kenmerkende” uitspraak van een links denkende politicus.  Trump heeft dus ook de droomwereld van Lodewijk Asscher “beschadigd”. 

Het onderstaande schreef Wijlen Prof dr. Hans Jansen op 9 december 2014.

***Toen kwamen de moslims uit Noord-Afrika en Turkije naar Europa. Die waren zielig. Die waren vroom. Paste als een hand in de Europese handschoen. Net als bij de kerken zou het probleem van die rare vroomheid zichzelf wel oplossen. Dachten we. Maar zo werkt het niet. In Europa is het christendom van bovenaf verdampt, het verval is gestart bij de opleiders van de beroepschristenen. In de islam ligt het andersom. De opleiders van de beroepsmoslims, in Cairo, Mekka en Medina, hebben ze nog keurig op een rijtje, er valt daar niets te lachen, behalve dan om het strategische onbenul van hun tegenpartij.

De beroepsmoslims bouwen, nauwelijks opgemerkt, ernstig en met succes, aan een koninkrijk waarin een macaber soort waanzin alledaags zal zijn. Kruisiging, onthoofding en steniging, maar zonder voor het werpen van de eerste steen te wachten op iemand die zonder zonden is. En het Blauwe Theehuis in het Vondelpark wordt ooit een islamitisch cultureel centrum annex moskee. Dan is het volbracht: de westerse christelijke en post- christelijke alledaagse waanzin eindelijk voorgoed voorbij. ***
De “bevelen” van Donald Trump zijn dus op een uitstekend niveau. Zodat ” America First” op  een realistische manier moet worden benaderd. Donald Trimp wenst ook geen dominantie van Moslims.

Dit bericht is geplaatst in Actueel met de tags , , . Bookmark de permalink.