Handelaren in gebakken lucht.

Handelaren in gebakken lucht.

Met overtuiging zegt Prof. dr. Sylvester Eijffinger, hoogleraar Financiële Economie aan de Universiteit  van Tilburg, het volgende:
“ We maken nu voor het eerst sinds de jaren dertig mee dat er een recessie aan zit  te komen die puur door de politiek veroorzaakt is. Een hele kwalijke zaak. De politiek jaagt de economie naar een recessie en dat op kosten van de belastingbetaler.”

Hij meent ook dat de vrees voor een recessie terecht is en dat” doormodderen, zoals dat nu weer met Griekenland gebeurt, kan echt niet meer.”

Deze uitspraken van Prof. dr. Eijffinger verbaast mij niet omdat in tijd van nood  de waarheid boven water komt.
Het  “statement”  van hem is, naar mijn mening,  nog aan de “fatsoenlijke kant” van de streep der “fatsoensnormen  in  commentaar”  welke de revue  passeren.

Na analyse van het commentaar van Prof. dr. Eijffinger constateer ik voor de zoveelste keer dat politici en  bestuurders volledig incompetent zijn de problemen, zoals deze zich nu voordoen, in zowel de financiële wereld als wel in de economische sectie van de maatschappij, op te lossen.
In eigen vlees snijden is kennelijk taboe ,– immers: “Ambtenaren en allen die subsidie ontvangen zullen zich tot het uiterste  verdedigen en alle, voor hen relevante,  argumenten in de strijd werpen om aan te tonen dat “`ze” onmisbaar zijn.
(De strijd van het CDA tegen de PVV heeft kennelijk zijn wortels in de teloorgang van banen bij de organisaties die “ de ontwikkelingssamenwerking”  een goed hart toedragen en daarbij een flinke boterham verdienen. Dat het CDA nog maar enkele zetels heeft in de peiling is kennelijk het gevolg van het feit dat “ de bevolking” de strategie van het CDA doorheeft. Immers: Ontwikkelingssamenwerking is een nutteloze bezigheid geworden maar wel miljarden Euro’s opeist)
“Optimale ontwikkelingshulp is (nul) 0 Euro:, aldus Prof dr Edin Mujagic op de weblog van Prof. Dr.  Silvester Eijffinger: 30 april 2014”. Ongeveer een kwart van het bedrag van € 4.500.000,000  voor ontwikkelingshulp gaat op aan ambtenaren en bedrijven, zoals aan consultants. Nederland moet stopen met ontwikkelingssamenwerking en zich op Europees niveau sterk maken voor hulp op een andere, veel effectievere manier. We kunnen dan de belastingen verlagen.

Vooral het aan het te talrijke mensen bij het  ambtelijke apparaat is velen een doorn in het oog. Ambtenaren hebben een brij van regels geproduceerd dat verlammend werkt  in een open samenleving : de nodeloze bureaucratie en het ergerlijke formalisme.
Dat geldt uiteraard niet alleen voor Nederland.
Edmund Stoiber, de Duitse voorzitter van een commissie, die op verzoek van de Europese Commissie onderzoek heeft gedaan naar mogelijke besparingen, constateerde “dat de Europese Unie kan veel goedkoper werken”.  Een jaarlijkse besparing  op de bureaucratie in Brussel van 40 miljard euro is mogelijk. En dat was in september 2009.
Sindsdien is er niets verandert.

Ambtenaren zijn dus handelaren in gebakken lucht.  Niet alleen ambtenaren maar ook het management zal heel veel moeten inleveren. Ze hebben zich zogenaamd belangrijk gemaakt en derhalve zichzelf een vorstelijke beloning  toegekend. Als dat niet wordt gestopt zal het “beloningsgezwel bij het management” gewoon doorgaan.
Oud Minister van financiën, Prof. dr. Onno Ruding meent dat  “ het kabinet” in 2009 te soepel met salarissen  is geweest. Hij zegt verder:” Mijn conclusie is dat de begrotingsellende voor een deel door te gunstige ramingen komt  is een van de factoren die bijdragen aan de desastreuze situatie van de schatkist. Ik vind dat niet solide.”
Ruding meende, in september 2009, dat het kabinet Balkenende te terughoudend is geweest met het op termijn weer gezond maken van de overheidsfinanciën.
” Ik vind de tot nu toe aangekondigde bezuinigingen te laat en te zwak en te voorwaardelijk. Het is nog niet hard ingevuld. Je moet het concreet invullen, men moet zich committeren. Anders is het gebakken lucht”.

De zwakke leiding van Balkenende laat zich nog steeds voelen in 2014.
Want er is nog  altijd een torenhoge beloning voor corpschefs ondank de aangekondigde  reorganisatie. Hoofdcommissaris Bernard Welten stopte in 2011 als korpschef, maar wel werkzaam blijft binnen het corps, ontvangt voor zijn gebakken luchtbijdrage aan de gemeenschap € 262.841,– per jaar.
Dat de gewone man schreeuwt om belastingverlaging zal een ieder bij de overheid  een zorg zijn. Hoe dichter bij het vuur hoe warmer men wordt.

De Grieken zijn de grootste handelaren in gebakken lucht. De Grieken dreigen zelfs hun noodpakket op te blazen. De economische situatie in Griekenland is ernstiger dan men dacht.  Door onjuiste gegevens  te verkondigen bij toetreding tot de Euro- zone, is het dus blijkbaar een  corrupte bende bij de Griekse overheid. Dat Griekenland  € 54.000.000.000,-  op Zwitserse bankrekeningen heeft staan terwijl dat land hulp van de EU ontvangt is abject. Pure waanzin dus.
De Nederlandse burger begint te morren en te eisen dat Griekenland de Euro-Unie verlaat. Zelfs oud minister en ex commissaris van de Europese Unie, Mr. Drs. Bolkenstijn, ( VVD) verklaarde in het TV- programma “Nieuwsuur” ( 3 september 2011)  “dat Griekenland met een beetje hulp uit de Euro- Unie moet treden.”

Griekenland heeft inmiddels de BB- status gekregen, de zogeheten “Junk-bond- status”. Er mag dus geen euro meer naar toe. Maar voor zover ik heb gelezen heeft Minister Dijsselbloem. voorzitter v an de Euro- Groep,en lid van de P.v.d.A, Griekenland nog vele miljarden toegezegd als “lening”.
Corruptie en mismanagement in Griekenland zullen de staatsobligaties waardeloos maken zodat de leningen onmogelijk terug kunnen worden betaald.
Naïviteit van de andere leden van de Euro- Unie is absoluut tuitend.
Politici en ambtenaren hebben Europa tot een continent van schuldenaren gemaakt omdat zij geen maatregelen hebben genomen dat te voorkomen.
De troost is dat het ook voor Amerika geldt.
Beleggers, vooral de hedge- fondsen,   zijn te hijgerig geweest om korte termijn winsten  te maken en waren, naar mijn mening, de minst solide gebakken lucht handelaren door de handel in verpakte hypotheken van armlastige Amerikanen te hebben opgeblazen.   Ook Nederland had zijn deel daar in.
Lang leve de vrije markt, zonder een moraalfilosofie, waar de handel in gebakken lucht flinke winst oplevert. Maar de burger uiteindelijk, bij faillissementen, het gelag gaat betalen. Des  burgers onbenul wordt gevoed met een “brood en spelen” beleid. Het management lacht in het vuistje.  Tegenvallers zijn voor de overheid: de burger dus. Ik blijf fatsoenlijk: Het is allemaal zeer onsmakelijk. Het misdadige sausje, onder de noemer “globalisering” dat natuurlijke factoren negeert, neemt kennelijk iedereen voor lief.

Het wordt toch hoog tijd dat ook de VVD haar liberale standpunt herziet inzake de privatisering en globalisering.  Het bewijs van volledige mislukking van de “vrije markt”  is ondertussen ruimschoots geleverd. Het standpunt van de VVD is onhoudbaar gebleken.
(De overname van de winkelketen C-1000 door “Jumbo”  voor ongeveer € 900 miljoen is wel liberaal maar niet goed voor de consument.
Maatschappelijke “Dominantie”  van grote winkelketens is beslist ongewenst. Monopoliseren is het stimuleren van de afbraak der verscheidenheid.
De “schijnbare” democratie wordt vervangen door wet en regels van  “Oligarchen”. “Oligopolie” is zeer ongewenst: immers, Amerika is “bezet” door oligarchen en hebben de gehele samenleving in de US in hun macht en dat heeft niets meer met democratie te maken. Als politici in Europa  de monopolisten toestaan, naast de verstikkende bureaucratie, zich verder te ontplooien dan wacht Europa hetzelfde lot als dat van Amerika. In Amerika is de chaos al compleet. Ook President Obama zal ( zeker voorlopig) niet in staat zijn hierin verandering te bewerkstelligen.
Het is uiterst wrang te moeten constateren dat, ondanks ook mijn liberale attitude, een vrije markt bijna onmogelijk is omdat hebzucht en financiële machtswellust een bepaalde dominantie hebben bij een groot deel der handelaren in “luchtkastelen”, en te veel invloed heeft op alle maatschappelijke activiteiten.
Dit geldt niet alleen voor Nederland maar zeker ook voor Amerika, dat, maatschappelijk- sociaal gezien, een onleefbaar land blijkt te zijn.. Als in de Verenigde Staten van Amerika  inmiddels 49 miljoen mensen onder de armoede grens leven dan moet ik alweer denken aan de uitspraak van Prof. dr. Edward Luttwack: “ Amerika is geen samenleving meer”.

De nu aan de macht zijn de elite zal moeten  beseffen dat, niet alleen door overbevolking haar desastreuze invloed merkbaar is geworden, maar  ook bij  de handel het ontbrekende benul van maatschappelijke verantwoordelijkheid centraal moet worden gezet, willen we niet verder afglijden naar de totale chaos en mogelijk zelfs een alles verwoestende oorlog. Separatie van groepen in de samenleving wordt een groot gevaar. Revanchisten  ruiken hun kans: Inclusief China, Japan en zelfs mogelijk India.
“ Do not underestimate your enemy”.

“ De mensen zijn zo dom, dat een herhaalde geweldsdaad hun tenslotte een recht toeschijnt”: ( Citaat, Claude Adrien Helvetius, 1715-1771)
30 april 2014.

A.R. Girbes sr

Dit bericht is geplaatst in Actueel met de tags , , , . Bookmark de permalink.