Het is een Utopie dat moslims zich westers zullen kleden.

De onoplosbaarheid. van  het Salafisme in Europa.

Wat bij mij steeds weer bijzonder “stuitend”  over komt, is dat intellectuelen altijd hun standpunten op een zuiver ” wetenschappelijke” manier willen exposeren. Het islam- probleem heeft niets wetenschappelijks. Het is in geheel niet nodig om te proberen de islam te begrijpen. Zeker niet na de aanslagen in Londen, Madrid, Brussel, Parijs en de verkrachtingen in Duitsland én de moeilijkheden,  dewelke de Duitsers ondergaan met het in huis halen van een cultuur  dat op geen enkele wijze met de westerse cultuur overeen komt. Dat ” vluchtelingen” met een moslim achtergrond een veilige haven hebben gevonden in het westen omdat zij :” kennelijk”  van hun leven niet meer  zeker waren, is er bij de westerse humane, maar ziekelijke altruïstische , een  toenadering naar moslims. Nu, het westen is een uitstekende gastheer gebleken. Maar,  dat wordt in het geheel niet gewaardeerd. Er zijn al honderden westerse burgers omgekomen door geweld uit naam van “hun profeet” en profeten BESTAAN  niet.  Het verzinsel profeet is gewoon een fantasie en het geloof in het algemeen, is eenvoudigweg een hersenschim. Dat er ruime is om ook een geloof te belijden is dus “de tolerantie”  dat een geloof toestaat binnen een gemeenschap van  een Staat/land.

Theo van Gogh is vermoord door een fanatieke moslim. in naam van Allah. Maar “Allah’ is  dus gewoon een HERSENSCHIM en in naam een hersenschim,” én  pathogeen is, is van Gogh vermoord.  Zijn  de aanhangers van “Allah” mensen, dewelke psychiatrische hulp nodig hebben. Immers: “men” heeft aangenomen dat “Allah” bestaat.
Dat is op een wetenschappelijke basis niet op ten lossen. Het ontbeert de wetenschap “kennelijk”  aan mensenkennis en/of kennis van volkeren met een duidelijke andere attitude én een andere mores.
Is de islam is inderdaad totalitair, en,  aldus  een onderdrukkende religie ,waarbij de geografische expansiedrift van die “gelovigen”  dominant is.  Het onderscheid, de diversiteit aan mensen, is een natuurlijk fenomeen, dat in eeuwen en nóg eens eeuwen  geleden is ontstaan. De Koran heeft andere statuur en is kennelijk onveranderlijk om die statuur inpasbaar te maken aan/in  de westerse wereld.
Dat de gewelddadigheden nu  een “stuiptrekking” zou zijn bij islamieten, is dus een “fantastische” misvatting met zeer ernstige gevolgen.  Ook de mogelijkheid dat “inteelt” mogelijkerwijs een basis /oorzaak zou kunnen zijn tot die achterlijkheid, wordt niet genoemd.
Dat de islam uitsluitend bestreden kan worden met woorden is  grootst mogelijke  kletskoek. Het enige dat helpt is de loop van een geweer. Salafisme is immers onuitroeibaar. Het is sinds 1200 al problematisch met de islam. Dat  er in het westen ook heel veel “malloten” zijn, ( geweest)  heeft de tweede wereldoorlog wél bewezen……… maar het westen heeft zijn wonden gelikt en weet nu wél beter.  Dat ontbreekt bij de islamieten. De verlichting zoals WIJ  dat in het westen nu kennen, is kennelijk ONMOGELIJK bij islamieten. islamieten hebben/willen  niets met een rechtstaat en/of  met een democratie te maken hebben. De verschillen te willen  elimineren of overbruggen met hulp en/of pedagogische methoden,   is naar mijn mening, utopisch van aard. Immers: moslims ontkennen de werkelijkheid. Ook wetenschappers zullen moeten beseffen, dat door een wetenschappelijke benadering  te kiezen voor onoplosbare zaken, in principe de zaak zo blijft als deze zich nu  aanbied en slechts (soms)  de meest primitieve reacties kunnen helpen zich te verdedigen tegen gewelddadige islamieten/salafisten. De meest objectieve en doeltreffende oplossing is: moslims gewoon naar hun eigen land van hun etnische afkomst terug sturen: Het klinkt onrechtvaardig, maar een burgeroorlog is veel ingrijpender en dat wordt dan voorkomen. Het niet meer toelaten van moslims in het westen is zeker een optie ,dewelke mijn voorkeur geniet. En dat heeft NIETS met racisme te maken. Er wordt dan heel veel problemen voorkomen. Het politiek correcte systeem is slechts maatschappelijk ontwrichtend gebleken. Nu de Politieke Partij DENK in de Tweede Kamer der Staten Generaal zit met drie zetels blijkt toch dat het een islamitische partij is. NU de leiders van DENK  kennelijk ook Turkije  als land van herkomst te betrekken in de Nederlandse politiek is ongewenst. Drs Ayaan Hirsi Aly, is als deskundige ter zake de islam, ( zij heeft een islamitische achtergrond)  heeft duidelijk gezegd dat “DENK” niet past in Nederland en de dictatoriale systeem verdedigd. Zij zei duidelijk dat Kuzu en Üzturk gewoon moeten “oprotten”.

Wat houdt het salafisme in?

Vraag: ‘Wat houdt het salafisme in werkelijk in?

Sheikh Mohammed Ibn Saalih Al-Oethaymien:As-Salafiyyah (salafisme) is het volgen van het pad van de profeet (vrede zij met hem) en diens metgezellen, want zij zijn onze voorgangers (Selef) en zij zijn ons voorgegaan. Het volgen van hen is het salafisme. Maar wat betreft het toepassen van het salafisme als een “specifieke methodiek” van een enkeling waarmee hij zich van andere onderscheidt en die de rest van de moslims die het niet met hem eens zijn tot dwalenden verklaart – ook al bevinden zij zich op de Waarheid: zonder enige twijfel is dit tegenstrijdig aan het salafisme.!!!

Het salafisme, het islamitische geloof en ideologie,   is dus onverenigbaar met de westerse normen en waarden! ” Premier Mark Rutte is tegen het Amerikaanse inreisverbod voor inwoners van zeven moslimlanden. Hij wijst het af en betreurt het, laat hij zondag weten in een gezamenlijke verklaring met minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken.
“Nederland is ervan overtuigd dat vluchtelingen van oorlog en geweld een veilig heenkomen verdienen ongeacht hun afkomst of geloof. Deze opvatting blijven we uitdragen. Wij zijn alert op de mogelijkheid dat potentiële terroristen misbruik maken van asielprocedures. Veiligheidsdiensten hebben hier een belangrijke taak”, aldus Rutte en Koenders.” Grotere kletskoek bestaat er eigenlijk niet.  Immers: er is geen reciprociteit.

De bovenstaande van Mark Rutte bewijst hoe dwaas “MEN”  kan zijn en door ziekelijke ambities de realiteit niet meer ziet. Dat Mark  Rutte niet meer een dienende functie aan het Nederlandse volk vertolkt is te krankzinnig voor woorden. De verbaal begaafde dwaas moet voorgoed van het politieke toneel verdwijnen. Dat Nederland een garantieschuld heeft van € 156.000.000.000,- bij het IMF , ten aanzien van de Mediterrane landen deert hem niet. De burger wordt/is opgezadeld met een bijna onoplosbare financiële  problemen  waarbij de immigratie  dé vergissing van de eeuw is.   Rutte ga weg en zo snel mogelijk!!!!!!!  Immers, Rutte heeft géén gelijk in zijn streven tot globalisering  en/of de Europese bevolking te dwingen zich te schikken in “de Federale Staten van Europa” waarbij de Nederlandse soevereiniteit  verleden tijd is. Wie goed naar Rutte luistert onwaard zijn draai naar fantasie en valse sentimenten. Hij heeft geen enkel steekhoudend argument aangedragen waarom Nederland moet opgaan in de “verenigde staten van Europa.”  Het is aan Mark Rutte te bewijzen dat wat hij beweerd ook juist is. “Affirman’ti incum’bit probatio”.   We/ velen  hebben zijn vilein politiek spelletje geanalyseerd en geconcludeerd dat hij beter  kan opstappen.  Wie nu nog in zijn beloften geloofd  is eveneens een dwaas.

 

A.R. Girbes sr, .27 januari  2017.

 

 

 

 

]

 

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized met de tags , , . Bookmark de permalink.