Is de afgang van de Euro- Unie nu werkelijk in gang gezet?

 

 

Zypern-Deal: Das Ende der Euro-Zone ist gekommen.

Mit der zwangsweise Plünderung der Bank-Konten der Zyprioten hat die EU alle Prinzipien zerstört. Treu und Glauben, Rechtsstaatlichkeit, Verursacher-Prinzip und Solidarität mit den Schwachen – nichts von dem gilt mehr. Die Auswirkungen des Handstreichs von Brüssel werden gravierend sein. Sie markieren den Anfang vom Ende der Euro-Zone. (Uit: Duitsche Nachrichten, 18 maart 2013.)

Op de digitale pagina van de NRC, van 18 maart 2013,  las ik: ‘Pijnlijk compromis verzachten voor kleine spaarders’

 “De belasting die depositohouders in Cyprus op hun uitstaand geld moeten betalen was het enige alternatief voor een faillissement, zei de Cypriotische president Nicos Anastasiades eerder vanavond in een tv-toespraak.”

Bovenstaande zinnen verraden alles over mentaliteit, arrogantie, domheid, zelfingenomenheid en incompetentie van de Europese Elite en vooral  volledige  onbetrouwbaarheid. De maatregel, om spaarder te laten betalen om Cyprus te redden van ondergang  of een faillissement, is  nog erger ( krankzinnig)  dan Cyprus “gewoon failliet” te laten gaan. ( Immers: 0.2% van de Europese begroting) Het hoofddoel, de banken te redden ( alweer dus) wordt vooralsnog verzwegen.

Beide opties zijn het resultaat van een elite die zich heeft genesteld in het criminele milieu.

De gewetenloosheid en  vooral de bestuurlijke onmacht druipt er van  af. Crisistijd eist leiderschap en niet alleen een uitleg over economische en bestuurlijke wanprestaties  met het argument dat Cyprus  in een “aparte” situatie zit, in verband met het vele zwarte geld van Russen.

Dat is de grootste nonsens. Zwart geld kan gewoon geconfisqueerd  worden door Rusland,  omdat het “zwart geld is” waarover geen belasting is betaald. (Hoe de Russische regering daarover denkt is mij onduidelijk).

Maar…….. de Cypriotische regering is doodsbenauwd dat de Russen in opstand komen en dat de Russen massaal hun rekening zullen leegmaken om het geld  in Zwitserland te “stallen”. Nu wordt het zwarte geld gewoon gebruikt, en aldus toegestaan,  waardoor tevens de titel “Criminele staat” kan worden opgeplakt. Niemand durft iets te doen en zelfs Brussel speelt hiermede een uiterst vies spelletje onder de noemer, met het argument,  de Euro te kunnen redden om belasting over spaartegoeden te heffen.   President Anastasiades verklaarde dat Brussel niet met Cyprus onderhandeld heeft, maar de maatregel onder grote druk heeft opgelegd door te dreigen met het dichtdraaien van de geldkraan en daarna de mogelijke instorting van de gehele Euro- Zone. Brussel zou dus gedreigd hebben met chaos?

De ambities van de elite, ter zake het experiment dat Euro- Unie heet, mag onder geen beding te lijden hebben onder welke maatregel dan ook” dus ongeacht de oorzaak en ongeacht de criminele sfeer, die dat nu uitstraalt.  Het precedent dat NU  op tafel is komen te liggen, zal opnieuw kunnen worden gebruikt in de gehele Euro- Unie als de val van de Euro een feit zal zijn, en, dat is toch al onvermijdelijk. De chantage is duidelijk. Minister Jeroen Dijsselbloem zou zaterdag, 16 maart 2013, nadrukkelijk hebben gezegd dat deze maatregel ook in andere landen mogelijk is maar “op dit moment” niet wordt gepland. Mijn indruk van chantage is dus juist.

Naar mijn mening is dit nu ook de oorzaak van het  volledige wantrouwen  in alle gelederen van de  bevolking in Europa, en nu expliciet is  bevestigd.

De werkelijk criminele houding van  Jeroen  Dijsselbloem en Christine  Lagarde, tart iedere logica van fatsoenlijk competent bestuur.  We zijn dus nu beland in een situatie van totale morele verloedering dat zonder pardon op het vlak van de  pure criminaliteit kan worden geplaatst. De ambities, de Euro- Unie op ongeacht welke wijze moet worden behouden, betekend tevens dat de Europese bevolking op een slachtbank van speculaties en elitaire macht is gelegd om te dreigen met chaos en het stropen van bankrekeningen.

Nu blijkt dat de bevolking gewoon het roer moet overnemen en de elite een schop moet verkopen. De kwestie is hoe organiseer je zoiets. Die splitsing is waarop wordt gezinspeeld. De verontwaardiging is groot, heel groot en voed de wrok tegen de Euro- Unie, die toch al overduidelijk aanwezig is.

“Ze”  hoeven mij NIETS meer iets wijs te maken en alle argumenten die tot het behoud van de Euro- Unie  moet leiden, zijn bij voorbaat waardeloos. ik noem het gewoon boeventuig.. De wal zal het schip keren, maar……..daarna zal er heel veel bloed vloeien en dus……… is de Euro niet alleen een splijtzwam, het is ook de aanleiding  tot zeer ernstige conflicten die onbeheersbaar  van  aard  zullen zijn. Er is een aantasting op het bestaansrecht van een ieder geweest en dat is altijd een motief  voor chaos.

Zolang Barroso. Lagarde, Drahgi en Schulz , nu ook Dijsselbloem en  het FED in Amerika de mensen nog even in een droomtoestand kunnen houden, en die bevolking geen tijd gunnen zich te kunnen organiseren, zal het nog even “rustig”blijven tot de bom barst.  De chaos die dan uitbreekt is desastreus.

Iets anders te melden is niet meer mogelijk. De ambities tot behoud van de Euro- Unie zijn vervallen en het einde van de  Euro- Unie is in gang gezet.

Een precedent schapen is het DOMSTE wat is gedaan…….Immers…… de geest van wantrouwen is daarmede uit de fles en behoorlijk bestuur is niet meer mogelijk omdat iedere vorm van bestuurlijke uitlatingen als  gebral wordt ervaren. 

Ook het argument, de Kleine spaarder te willen sparen door deze MINDER te laten betalen aan het reddingsplan……… is een absurditeit dat alles tart. Het is en blijft een van hogerhand afgekondigde vorm van diefstal.   Dat te vergelijken is met nazi methoden. Die roofden ook alles………….. het eeuwen oude spelletje van roof wordt nu op een vileine wijze herhaald.  De tijd van de afrekening komt nu.   Zojuist een bericht ontvangen dat : “Van Rompuy zijn  functie, als Europees President, wil beëindigen in 2014. ”

Europa : Führungs-Krise in Brüssel: EU-Präsident Van Rompuy kündigt seinen Abgang an.  (Uit: Duitsche Wirtschaft, 18 maar 2013.)

Der erste Ratspräsident der EZ, Herman Van Rompuy, beendet seine Amtszeit Ende 2014. Die Bekanntgabe ausgerechnet jetzt, an einem weiteren Höhepunkt der Euro-Krise, legt den Schluss nahe, dass die Krise viel schlimmer ist als nach außen bekannt. Da auch Barroso 2014 abtritt, wird die EU nun von zwei „lahmen Enten“ geführt.

Dat hij, Van Rompuy, nu nog even zegt dat: “De crisis veel erger is dan bekend is gemaakt  aan de buitenwereld: aan U en mij dus. Ook hij heeft dus de waarheid keihard ontkent. Het tekent de sfeer dat de “boel” gewoon belazerd is. Dat hij ook met die uitspraak de bezegeling heeft gemaakt die naar het einde van de Euro- Unie zal leiden is ook impliciet. Omdat: ook Van Rompuy weet dat er geen controle meer is op de gehele gang van zaken in de Euro- Unie. President Hollande van Frankrijk, heeft  bij zijn bezoek aan  in Azië gezegd dat de Euro crisis voorbij is. Zijn ontkenningsritueel is ziekelijk. President van Spanje, Rajoy,  heeft zich op dezelfde manier uitgelaten. Kennelijk beseffen zij niet dat er 28.5% werlozen zijn en van de jeugd 50%. Miljoenen werlozen  dus. Hoe willen zij nog economische groei voorspellen als dat een gepasseerd station is? (9-6-2013)

De Euro crisis wordt steeds duidelijker in omvang, harder en de waarheid komt steeds dichterbij. De gevolgen kunnen, ook na de crisis op Cyprus en andere Mediterrane landen , rampspoedig uitpakken. Ik durf zelfs nu al te beweren dat wanneer en geen omslag komt in mentaliteit, en de Europese elite gewoon op haar welvarende stoel blijft zitten, inclusief de technocraten, de afgang van de Euro- Unie niet lang op zich zal laten wachten. Mogelijk is de scheiding in noordelijke en zuidelijke staten een oplossing zodat de zuidelijke landen kunnen terugkeren naar hun oude munt en de Euro dan de “Euro- Noord”  gaat heten. Deze fantasienaam geeft aan dat ook ik het jammer vind dat de Euro- Unie niet geslaagd is en dat de demografische diversiteit te groot is geweest om één munt te hebben, hoewel de bevolking in het zuiden van Europa zeker een beter lot verdienen omdat ik tientallen jaren regelmatig  in die landen ben geweest tot volle tevredenheid. Ik heb zeker begrepen, dat bij ongeveer 40 graden boven nul in de zomer, het werken in die landen bijna onmogelijk is, en dat is niet hun schuld. Wat niet onvermeld mag blijven is ,dat het “Globaliseringseffect” en de financiële markten er toe hebben bijgedragen – er was immers geen enkele beheersing en bezinning tot het geraken van de doelstelling- de Eenheid van Europa, dat nu de Euro- Unie is mislukt.  Maar…… let op: Jean- Claude Juncker, de voormalige Euro- groepsleider, ook een vriend van Euro- fanaat Helmut Kohl, zei ooit,” moeten liegen in de politiek is, wanneer het van cruciaal belang is.  Juncker zei ook; “dat meer integratie alleen mogelijk met méér crisis”. Mijn vraag is dan weer: Wat moet Europa met mensen als Juncker, die iedereen offert voor  ambities? Mijn antwoord is: “Abkratzen”. Und,….. Das ist ein Euphemismus!!

18 maart 2013.

Dit bericht is geplaatst in Actueel met de tags , . Bookmark de permalink.