Quo- Vadis Europa…….. naar Amerika?

Het aankomende handelsverdrag met Amerika, het TTIP ( Trans Atlantisch Vrijhandelsverdrag) is een gevaar voor Europa. Waarom? Omdat morele overwegingen, ten aanzien van alle vraagstukken, onder andere, voedsel en/of genetisch gemanipuleerde producten dat de voedselindustrie verwerkt, in Europa ONAANVAARDBAAR is. Monsanto in Amerika, wenst zelfs een patent op cannabis. Patenten op planten en dieren is pure misdaad. De compromissen, die mogelijk gesloten worden, zullen nimmer in het voordeel zijn van de Europese consument. Het TTIP– is een zuiver zakelijke overeenkomst waar de ” vrije markt zonder een moraalfilosofie”, niet past binnen de Europese normen en waarden. De “Markt- dominantie”  van Amerika zal zonder meer alle morele waarden overboord werpen, welke door de Europese burgers in eeuwen is opgebouwd en algemeen is geaccepteerd.De “zakelijke Amerikaan” heeft geen boodschap aan morele waarden. Voor hem geldt, heel simpel, geld maken en miljardair worden. “Die Rücksichtslosigkeit ohne Gnadenbrot”,  is het credo. Vergist U zich

Geplaatst in Actueel | Getagged , , , , , | Reacties staat uit voor Quo- Vadis Europa…….. naar Amerika?

Handelaren in gebakken lucht.

Handelaren in gebakken lucht.

Met overtuiging zegt Prof. dr. Sylvester Eijffinger, hoogleraar Financiële Economie aan de Universiteit  van Tilburg, het volgende:
“ We maken nu voor het eerst sinds de jaren dertig mee dat er een recessie aan zit  te komen die puur door de politiek veroorzaakt is. Een hele kwalijke zaak. De politiek jaagt de economie naar een recessie en dat op kosten van de belastingbetaler.”

Hij meent ook dat de vrees voor een recessie terecht is en dat” doormodderen, zoals dat nu weer met Griekenland gebeurt, kan echt niet meer.”

Deze uitspraken van Prof. dr. Eijffinger verbaast mij niet omdat in tijd van nood  de waarheid boven water komt.
Het  “statement”  van hem is, naar mijn mening,  nog aan de “fatsoenlijke kant” van de streep der “fatsoensnormen  in  commentaar”  welke de revue  passeren.

Na analyse van het commentaar van Prof. dr. Eijffinger constateer ik voor de zoveelste keer dat politici en  bestuurders

Geplaatst in Actueel | Getagged , , , | Reacties staat uit voor Handelaren in gebakken lucht.

Intellectuele Zelfvergoding.

” Intellectuele zelfvergoding”. (2)

Het “Intellect” is een gift van moeder natuur en is een persoonlijk eigendom. De eigenaar kan er mee doen wat hij of zij wil. Maar.. de claim op de “plicht”  blijft. Welke? De sociale verantwoordelijkheid. Niet alleen intellectuelen hebben een  sociale verantwoordelijkheid, dat geldt voor iedereen.  Maar, als die sociale verantwoordelijkheid niet wordt genomen en “men” zich slechts verantwoordelijk voelt voor eigen ontplooiing?
Bij de huidige maatschappelijke én commerciële verhoudingen is het intellect een onmisbaar onderdeel  dat tot succes moet leiden of  afhankelijk blijven van anderen.  Een “mildere vorm” van intelligentie is zeker niet per definitie een probleem om zich een uitstekende plaatst in de maatschappij te verwerven en zich sociaal uitstekend willen kunnen presenteren. Immers: sociaal voelende mensen zijn onmisbaar en dienstbaar.
In Amerika spreekt men van ‘Winners or  Losers”. Het is uiteraard de grootste onzin, zelfs bijna misdadig  zo te willen redeneren. Ik heb het

Geplaatst in Actueel | Getagged , , , , , | Reacties staat uit voor Intellectuele Zelfvergoding.

De Aporie van het Nederlands politieke denken.

De Aporie van Nederlands politieke denken.
 

“Het zal wel een tijdsverschijnsel zijn, dat ik mij  begin te ergeren aan de “softe”houding en arrogantie, van zowel de “babyboomers”als wel de nieuwe generaties”, zegt de oude baas tegen zijn vrouw. Hij  beseft niet dat  de jongelui, die naast hem op het terras zitten,  in Argelés sur Mer, aan de Franse oostkust,  uit Nederland komen en gehoord hebben wat de oude baas tegen zijn vrouw heeft gezegd.  De jongeren zijn  vrolijk en drinken een biertje.
De jongens zijn ineens stil. Ze draaien zich om  in de richting van de oude baas en zijn  echtgenote.
“U ergert zich aan ons?” Zeggen ze in koor.
De oude baas was verrast door deze reactie en zei haastig:” Nu, mijn ergernis is gelukkig niet algemeen en ik merk ook dat geselecteerde groepen toch een vorm van het onmisbare conservatisme in de opvoeding hebben meegekregen. ” De jongens

Geplaatst in Actueel | Getagged , , , | Reacties staat uit voor De Aporie van het Nederlands politieke denken.

Rationalisering van arbeidstaken kweekt Pathologisch gedrag.

Rationalisering en pathologisch gedrag.

Is ”Rationalisering” de oorzaak of een aanleiding tot maatschappelijk pathologisch gedrag? De rationalisering is ernstig maatschappelijk ontwrichtend en  het management is een plaag en dient te verdwijnen.  

Prof dr. Kees Schuyt  verklaarde in een interview in de Volkskrant van  12 december 1992  onder de titel  “Criminaliteit en het virus van de onverschilligheid”, dat criminaliteit de schaduwzijde  is van een rationaliseringsproces.”

Prof Schuyt  schrijft verder:” dat het criminaliteitsprobleem niet moet worden onderschat en dat er, ruw geschat,  vijf miljoen ‘slachtoffersituaties’ zijn, er één miljoen misdrijven wordt aangemeld bij politie waarvan, ruw samengevat, 20 procent worden opgehelderd, waarvan weer de helft wordt geseponeerd en hooguit zo’n 20 procent  eindigt in oplegging van  een gevangenisstraf.”

“Al deze kenmerken bij elkaar moeten wel een demoraliserend effect hebben op de politie. Moeizaam opgespoorde personen worden immers vaak weer snel begroet op nieuwe plekken van misdaad. Het Openbaar Ministerie en Rechtbanken worden overspoeld met zaken.

Geplaatst in Actueel | Getagged , , , | Reacties staat uit voor Rationalisering van arbeidstaken kweekt Pathologisch gedrag.