Quo- Vadis Europa…….. naar Amerika?

Het aankomende handelsverdrag met Amerika, het TTIP ( Trans Atlantisch Vrijhandelsverdrag) is een gevaar voor Europa. Waarom? Omdat morele overwegingen, ten aanzien van alle vraagstukken, onder andere, voedsel en/of genetisch gemanipuleerde producten dat de voedselindustrie verwerkt, in Europa ONAANVAARDBAAR is. Monsanto in Amerika, wenst zelfs een patent op cannabis. Patenten op planten en dieren is pure misdaad. De compromissen, die mogelijk gesloten worden, zullen nimmer in het voordeel zijn van de Europese consument. Het TTIP– is een zuiver zakelijke overeenkomst waar de ” vrije markt zonder een moraalfilosofie”, niet past binnen de Europese normen en waarden. De “Markt- dominantie”  van Amerika zal zonder meer alle morele waarden overboord werpen, welke door de Europese burgers in eeuwen is opgebouwd en algemeen is geaccepteerd.De “zakelijke Amerikaan” heeft geen boodschap aan morele waarden. Voor hem geldt, heel simpel, geld maken en miljardair worden. “Die Rücksichtslosigkeit ohne Gnadenbrot”,  is het credo. Vergist U zich niet!!! Daarnaast is het algemeen sociale klimaat in Amerika, ook gezien ter zake het optreden van de politie, waarbij ik mij niet aan de indruk kan onttrekken, dat na de indrukwekkende manier van protesteren van Dr Martin Luther King, voor rassengelijkheid, er nog steeds geen rassengelijkheid in Amerika bestaat. “WE” zullen toch moeten beseffen dat een demografische diversiteit nu eenmaal een natuurlijk fenomeen is. Uiteraard zijn de rassenverschillen groot. Wie dat ontkend is voor mijn gevoel een grote dwaas.

Daarnaast is het ISDS – “Investor State Dispute Settelment”, een soort advocatenclubje,  welke  kan beslissen of een weigering van geïnvesteerde zaken óf goederen ook rechtmatig wordt geweigerd en derhalve er een schadeclaim, krachtens het contract, een Staat kan worden opgelegd. Een stel ” Wetsfanaten” beslissen dan ook over Uw en mijn belastinggeld. Immers: Een claim wordt voldaan met belastinggeld.  En dan te bedenken dat er nog steeds géén “Europees Politieke Consensus”  is,  en desondanks iemand, uit naam van Europa, met Amerika kan onderhandelen. Ik vind dit niet alleen ondemocratisch,  het is  zelfs onacceptabel. Ik vind het een ongelooflijke brutaliteit. Canada heeft inmiddels een claim aan zijn broek hangen omdat er geen schalie- gas meer mag worden gewonnen na eerdere toestemming.Ook het Canadese “Gouvernement” heeft dus liggen slapen. De domheid van één persoon kan een hele natie opzadelen met een claim, die in de honderden- miljoenen Euro kan oplopen.

De ogen van een een Amerikaanse zakenman is volgestouwd met dollartekens. Niet voor de flauwe kul heeft Prof. dr. Edward Luttwack, in Elsevier, ons gemeld dat Amerika geen samenleving meer is. Deze waarschuwing is net zo belangrijk als de waarschuwing van Prof dr. Henk de Haan uit Lettelbert,  welke ons ook waarschuwde dat Griekenland NIET  bij de Euro- zone moet komen: de harde consequenties van de betweterigheid van de Euro- elite kennen  wij inmiddels. Het uiterst corrupte zootje in Griekenland, en deze  nu Europa dreigt met een ontmoeting  met Rusland om met Rusland  in zee te willen gaan, Europa gijzelt om nog meer leningen te kunnen krijgen maar deze nimmer zal kúnnen terugbetalen.  De naïviteit van Euro- leiders, waaronder Minister Dijsselbloem, hebben Europa in de diepe ellende gestort door hun werkelijk walgelijke ambities,  dewelke geen enkel raakvlak hadden met de realiteit. Ook  wijlen Prof. dr Wim Duisenberg was een absolute naïeveling.  Die vorm van naïviteit DREIGT NU WEER EEN ROL TE SPELEN  TEN AANZIEN VAN  HET TTIP VERDRAG. Mario Drahgi, ECB PRESIDENT, is daarbij het voorbeeld. Hij koopt nu voor € 60.000.000.000,–  per maand aan obligaties op en daarmede de Europese schulden tot ongekende hoogte laat oplopen. Is Drahgi nu krankzinnig, of is hij werkelijk een financiële wolf in Italiaanse schaapskleren? Deze waanzin wordt nog steeds niet door Mark Rutte begrepen, omdat hij het liberale gebod van de “Vrije Markt” aanbidt. Dommer kan het niet. We zien dagelijks om ons heen dat de armoede groeit, de middenstand wordt onthoofd, alsook de bestedingen teruglopen, ondanks een enkel lichtpuntje dat “amper is te zien” én bij  de overheid nog steeds het aantal  ambtenaren toeneemt. Prof dr. Bram de Swaan, schreef een artikel met een aanhef:” De vrije markt is een waanidee”. Prof. dr.  Sylfester Eijffinger en Prof dr. Edin Mujagic schreven een artikel met de alles zeggende aanhef:” Het decennium van de financiële repressie is aangebroken”: nu is de kans groot dat Amerika de factor/actor is van ” Markt repressie” waarbij door Amerika  te  bedingen voorwaarden uiterst eenzijdig zullen zijn. De Europese naïviteit  is de zwakste schakel bij dit harde spel!

Stuitend is  er de domheid van Cecilia Malmström, de handelscommissaris van Europa, ze  zegt:” We moeten het omstreden handelsverdrag TTIP met de VS sluiten……. nog dit jaar”. Is die vrouw “stapel gek” óf loopt zij ook van ambities over maar geen enkele raakvlak met de realiteit hebben. Ze weet niet wat ze zegt. Die onnadenkendheid en incompetentie, het gebrek aan bevattingsvermogen, is illustratief voor haar, omdat zij al eerder de immigratie een goede zaak vond en ook een “verrijking”  voor Europa zou zijn.  Deze uiterst “Linkse” dame is. nogmaals, mijns inziens, stapel gek. Zij toont haar domheid in volle glorie. Iedereen weet inmiddels wel beter, dat de problemen met de Islam bijna onoplosbaar zijn en  in Zweden enkele dorpen, waar de autochtone bevolking in de minderheid dreigt te komen, er een “morele slachting” is,  als gevolg van immigratie.  Moslims dreigen nú al met de “Shariah” .  En, aanslag na aanslag …………. nog is “men” niet wakker. Deze symptomen zijn zeer beangstigend, zéér beangstigend zelfs.

Het Handelsverdrag met Amerika mag er niet komen. Dat is mijn stelling. Maar helaas………. Rutte is de naïeveling zelve gebleken. Bij zijn “marktgerichte” attitude wordt hij verdoofd door “het vrije gevoel van de markt”, terwijl hij de neveneffecten óf niet kent óf niet wil weten en daardoor de maatschappelijk ontwrichtende effecten worden uitgestrooid over de burger. Dat de “sociaal pathologie” grimmiger wordt zal hem kennelijk een zorg zijn. Zijn “Fidelio” zie ik daarbij slechts als een “imagination”.  Angst is Rutte’s grootste struikelblok om tegen de stroom in te denken,  vooral bij Banken, en daarnaar te handelen.

Kamer: TTIP mag geen afbreuk doen aan democratie.  (NRC van 3 April 2015.)

Dit is uiteraard niet voldoende!!!!!…….. Geen voedsel uit Amerika, geen chloorkip, géén genetisch gemanipuleerde groeten, fruit en dieren. Géén hormonenvlees naar Europa. Mevrouw Ploumen is wéér zeer naïef bezig: ” Ze pleit nu al  voor een onafhankelijk handelshof”.

Een deel uit het artikel van de NRC: ” De Tweede Kamer gaat in de motie, die alleen niet door regeringspartij  VVD werd gesteund, in op de investeringsbescherming en spreekt uit dat TTIP ” geen geschillenbeslechting” mag bevatten die afbreuk doen aan het Nederlandse rechtssysteem en de democratie. De motie kan gezien worden als een oproep aan minister Ploumen ( buitenlandse handel, P.v.d.A) die binnen de EU, namens Nederland, onderhandelt over het verdrag. Ploumen zei begin deze maand, dat er een onafhankelijk handelshof moet komen dat kan oordelen over geschillen tussen staten en bedrijven bij vrijhandelsverdragen”.

Ik heb zeldzaam zoveel naïviteit gezien…………. Ploumen heeft dus in principe het verdrag al geaccepteerd……… deze werkelijk onrealistische uiting is voor mij “tandenknarsend”. Immers: Het rechtssysteem is zeker niet te sprake, wél de producten die niet van toepassing zijn op het rechtssysteem. Amerika zal uiteraard een ruimere interpretatie geven aan beide rechtssystemen, maar, het dwingende van “wetmatigheden” die “de markt” betreffen zullen van doorslaggevende toonaarden zijn. Vandaar mijn kritiek vanwege naïviteit.

Gezien de zeer vele demonstraties, zowel in Nederland als ook in Duitsland, is het aankomende verdrag dus zeer omstreden omdat iedereen begrijpt dat Amerika slechts de dollar aanbidt en de voor Europa geldende normen en waarden niet zal respecteren. Ook schrijver dezes wenst geen genetisch gemanipuleerde voeding en is het absoluut oneens dat er patenten op planten en/of dieren komen. Patenten op planten en/of dieren is, naar mijn mening, misdadig.

5 April 2015.

 

 

Dit bericht is geplaatst in Actueel met de tags , , , , , . Bookmark de permalink.