“Das Wunder ist des Glaubens liebstes kind”.

“Das Wunder ist des Glaubens  liebstes Kind”.

( Het wonder is het meest beminde kind van het geloof)

De titel van dit artikel heb ik gekozen omdat heel veel mensen een beroep doen op een “almachtige”  en ook op een wonder hopen.  Het is een zeer diepzinnig gezegde en is van toepassing op alle tijden sinds er mensen zijn.

Bij het lezen van dit artikel zal het U ongetwijfeld duidelijk worden dat de betekenis veel omvattender is en niet alleen per definitie  betrekking heeft op het geloof. Immers: fantasie, waandenkbeelden  is futuristisch  van aard en eist geen bekwaamheid.

Wie de Telegraaf van 16 juni 2012 heeft gelezen en ook de columns van Prof Dr B. Smalhout, Prof Dr. Jaap van Duijn en het artikel van Leon de Winter, dan moet ook U de schrik om het hart slaan of het bestaan, ( het behoud) van de Euro of nog wel haalbaar is en/of de chaos zich snel meester maakt binnen Europa en de werkloosheid en de armoede naar recordhoogte zal doen stijgen. Prof Smalhout laat geen spaan heel van de mentaliteit van ministers en andere hoogleraren die betrokken waren bij de invoering  van  de Euro.

Hij noemde de oud premier van Luxemburg Pierre Werner, Wijlen Bondskanselier Helmuth Kohl, ex minister Prof Dr. Laurens Jan Brinkhorst, Wijlen Prof Dr. Wim Duisenberg, ex minster en nu bestuurder van de AMRO-bank Drs Gerrit Zalm en ex minister president Dr. Wim Kok.

Hij schreef verder in zijn column: “ Bij het systematisch doorlezen van mijn eigen EU-archief wordt het duidelijk dat het gehele EU gebeuren gebaseerd is op BEDROG, HELE EN HALVE ONWAARHEDEN, VALSE VOORLICHTING EN HET SMIJTEN MET GELD”.

Als drs Gerrit Zalm,  (VVD) Prof Dr. Laurens Jan Brinkhorst (D-66) ( die zijn immers nog in leven) dit zullen lezen, zij onmiddellijk een advocaat in handen moeten nemen en Prof Smalhout beschuldigen van ernstige laster.

Ik denk dat “ze” dit zullen nalaten omdat ik meen dat  Prof. Smalhout in genoemde column de keiharde  waarheid schrijft. En, tegen de waarheid zijn zelfs de goden niet opgewassen evenals dat bij domheid het geval is

Als ik de column van Leon de Winter  lees en  Leon de Winter ,de huidige  minister, mr drs, Kees Jan de Jager een bedrieger en leugenaar noemt, omdat hij ( de Jager) zou hebben gezegd dat Spanje de lening van € 100 miljard ( 100.000.000.000) zal terug betalen maar Spanje daartoe onmogelijk in staat is. (de Spaanse economie heeft een luchtbel vol onroerend goed: wat  zeker geloofwaardig is omdat ook ik dat  zelf heb waargenomen in 1986, 2005, 2009, 2010)

De schrik slaat  om in opperste verbazing en met het onbetamelijke gevoel, dat bij mij opkomt, van “dat we allemaal geweldig besodemieterd zijn door politici, tot misdadigheid toe.”

Op pagina 1 (één) van de Telegraaf staat: “ Miljarden korten op hulpgeld”.

Dr Stef Blok meld  ons: “ Na zestig jaar ontwikkelingshulp moet je constateren dat het niet werkt”. Dat wist ik al meer dan 10 (tien) jaar geleden en daarover heb ik toen een artikel geschreven: ik niet alleen overigens. (Ontwikkelingswerkers, die 28 jaar in Afrika hebben gewerkt hebben zelfs “gesmeekt” met de hulp te stoppen)

De politiek luisterde niet. Ook met “ontwikkelingssamenwerking” is de burger ongelooflijk bedondert en heeft de burger `zich “blauw” betaald aan belasting.

Dat hulpverleners- organisatie zoals, Cordaid, Icco, Oxfam honderden miljoenen euro’s kregen als subsidie, als een soort banenmachine voor oud linkse Kamerleden, is van de zotte en zelfs abject te noemen en buiten iedere proportie van de redelijkheid en politieke noodzaak. Ook hier weer is de burger een rad voor ogen gedraaid.

Dat ik dat een “publieksmisleiding” van het ergste soort noem en zelfs in de categorie “Misdaad” wenst te plaatsen is geen wonder.

Politici ter linker zijde geloofden in wonderen maar het meest in zichzelf op kosten van de burger. Juist die politici, ondanks hun parasitaire attitude, geloofden in het wonder door hun geloof in het land “Utopia”, dat fantasten in het zadel houdt.

Gelukkig hebben we ook nog betrouwbare politici en zij begrijpen nu ook dat “het zo niet langer kan”. Dat Dr. Stef Blok nu de ruime publiciteit zoekt is uitstekend. Zijn melding is juist en realistisch.

In alle realiteit zeg ik ook dat de heer Wilders, ondanks zijn toch niet geweldige diplomatieke uitingen in de Kamer, hij  alweer voor een groot deel gelijk krijgt. Zijn politieke retoriek is toch het politieke antidotum gebleken en heeft als een pantser gewerkt tegen  het  demoniseren van zijn persoon door het linkse spectrum in de politiek.

Nu ook De Minister president, mr. Mark Rutte, vindt,  dat het niet als maar door kan gaan van aan het financiële infuus leggen van de Mediterrane landen ten koste van de Noordelijke landen, waaronder Nederland, is er werkelijk een ommekeer in denken heeft  plaats gevonden. Nu de beslissingen nog dat de Euro volkomen mislukt is ( mr drs  Bolkesteijn meldde ons dat reeds eerder)  en dat we moeten uithuilen en opnieuw beginnen. Zie ook  s.v.p. mijn artikel: “ Fantasten  in functie”.

Zondag 17 juni 2012.

Dit bericht is geplaatst in Actueel met de tags , , . Bookmark de permalink.