Een invasie van diepe bezorgdheid 2.

Een “invasie” van diepe bezorgdheid 2.

Door: A.R. Girbes sr.

De tijd waarin “wij” nu leven, is een tijd die als gevolg van decennia lange onbenul, naïviteit, doorgeslagen altruïsme, inclusief de “Ontwikkelingssamenwerking” en de nachtuitoefening door “onbenullen”, de zogenaamde pseudo- ( bedrieglijk, nagemaakt, onecht, schijn) intellectuelen die als groep zich hebben verzameld bij Linkse partijen, enorm in de problemen zit. Linkse partijen hebben geen idee van de werkelijkheid en/of wat de realiteit wérkelijk is.

Ambtenaren, politici en managers spreken dezelfde geheimtaal, die slechts oppervlakkig lijkt op het Nederlands. Maar, waarin alle woorden een andere betekenis hebben gekregen. In die taal communiceren ze met elkaar en houden daarmede de gelederen gesloten. Aldus Wijlen Prof dr. Bob Smalhout in zijn boek:” Na ons de Zondvloed”. Wie die geheimtaal niet beheerst kan nooit zinvol met ze praten of corresponderen. Ze vormen in feite de vijfde colonne in onze samenleving. Dit gedeelte wijst op de afkeuring van die groep, ter zake een dergelijke houding, tegenover de maatschappij als geheel. Het is een segregatie van mensen die zich méér wanen dan ze in werkelijkheid zijn, en hopen door het “pertuberen” ( verstoring, het in verwarring brengen ) van de samenleving om macht te kunnen vergaren waarbij zij zich kunnen manifesteren en aanzien kunnen afdwingen. Immers: Het management produceert protocol op protocol in Ziekenhuizen en door het “formalisme” de macht kunnen nemen en behouden. Dat Artsen en verpleegkundigen daarvan depressief worden is hen vreemd maar zij ook niet willen begrijpen dat er door artsen en verpleegkundigen 40% van hun tijd kwijt zijn aan het invullen van formulieren.
Dat is onhoudbaar én geeft zeer ernstige zorgen omdat het bizarre daarin niet past bij de menselijke natuur. Het ziekteverzuim is dan ook hoog.

De invasie van diepe bezorgdheid uit zich ook bij tegenstanders van de Europese Unie omdat door immigratie en laffe wijze van “optreden” van politici de samenleving wordt ontregeld. Dat is in Griekenland, Italië en Spanje en zeker in Nederland, al merkbaar.
Ook de financiële situatie in Europa, door het optreden van de Europese Centrale Bank, is uiterst zorgelijk. De Europese Centrale Bank, met de Italiaan Mario Draghi als president, heeft € 2600.000.000.000,– de schulden van Zuidelijke Landen en Bedrijven, de schuldpapieren, opgekocht om de economie te stimuleren binnen de Europese Unie. Dat is een absolute FLOP gebleken.


Dat de Europese Unie “onvermijdelijk” op weg is naar een “transferunie” is ook uiterst zorgelijk omdat Duitsland en Nederland heel lang de Zuidelijke landen van geld moeten voorzien. Immers: de Handelstekorten worden gefinancierd door Europese lidstaten, waaronder Nederland. Dat Italië een onhoudbare schuld heeft en Frankrijk bijna failliet is, is kennelijk bijzaak. De voorwaarden, waaronder de leningen zijn verstrekt, aan de Zuidelijk Europese landen, is een wassen neus: de ontvangende landen kunnen onmogelijk aan die voorwaarden voldoen omdat hun economie niet op orde is.
Die “ toch permanente steun” is voor de ontvangende landen onmisbaar maar voor Nederland onhoudbaar en versterkt de diepe bezorgdheid.
Sterke en zwakke lidstaten houden elkaar daardoor in een sterke wurggreep.
Immers: De zwakke landen ( EU-lidstaten) willen de Euro niet kwijt omdat zij ZONDER de Euro op zichzelf zijn aangewezenen vrijwel zeker die hulp NIET zouden krijgen. De Europese Unie is DAN én een transferunie geworden en dat is zeker voor Nederland uiterst zorgwekkend.

Een andere zorgwekkende toestand is het zogenaamde “klimaatvoorstel”. Ik ben er van overtuigd dat ook politici, en wel de ter linker zijde opererende partijen, het verschil niet begrijpen tussen klimaat en milieu. Immers: Aan “het klimaat” is niets te doen, maar aan het milieu wel, waarbij de nadruk op de overbevolking moet worden gelegd. In Nederland wonen ongeveer 17.560.000 mensen en volgens berekeningen is dat ongeveer 10.000.000 te veel. De maatregelen om milieu te sparen en de behouden, moet er dus WERELDWIJD overeenstemming zijn om het vernietigen van bossen, oceanen en landbouwgronden tegen te gaan. Maar die consensus is er niet. Grote landen als China, Amerika en India hebben afwijzend gereageerd die afspraken te eerbiedigen. Wat die afspraken inhouden doet niet ter zake, het gaat om het behoud de onmisbaarheid van habitat en de natuur in haar geheel te onderstrepen.

Dat Afrika een probleem apart is zal niemand verbazen. Afrika heeft in de afgelopen veertig a vijftig jaar € 500.000.000.000,– ontvangen vanuit het westen. Het heeft niet geholpen.

Indien de zogenaamde klimaat- Vluchtelingen naar Europa komen is dat zeer zorgelijk te noemen. Als West- Europa geen hulp aan Afrika biedt, zal China de zeer kostbare grondstoffen in Afrika gaan delven waardoor Europa afhankelijk zal worden van China……… ook dat is ZEER zorgelijk. Europa, waaronder Nederland, zal zakelijk de hulp moeten aanpakken…… als dat lukt. Dat China geografische ambities heeft is nu bekent. China claimt, zonder pardon, de gehele Zuid- Chinese zee tot vlak aan de Filepijnen aan toe . Het zou “eigendom” ( de Zuid Chinese zee zou territoriale wateren zijn van China) van China moeten worden. Daar is evenwel vrije navigatie en Amerika heeft daar Vliegdekschepen. China is zeer “ontdaan” en heeft Amerika “gesommeerd” daar weg te gaan, en, Amerika weigert dat. En, terecht.
Dat is uiterst zorgelijk, gezien het feit dat China ook een kernmacht is.

De opgesomde feiten én de daaraan verbonden zorgen liegen er niet om.
Dat de bevolking in Nederland en Duitsland, zich zorgen maakt , is duidelijk. Duitse partijen, waaronder AfD, uiten ook hun diepe bezorgdheid. Maar politici zijn “horende doof en “ziende blind” voor de gevaren die ons allen ernstig bedreigen.
De “lamentabele” politieke situatie in West- Europa is uiterst onstabiel omdat de demografische cohesie ontbreekt en de verdeeldheid onoverbrugbaar is. De doelstelling, bij oprichting van de Europese Unie, een “eenheid” te creëren, is inmiddels een illusie gebleken. Daarnaast zijn er “parallel “ gemeenschappen ontstaan binnen Europa. De moslimgemeenschap wenst zich beslist niet aan te passen aan de westerse constitutionele beginselen van democratie ……… en dat is uiterst zorgelijk. Zeer zorgelijk zelfs.

A.R. Girbes sr.
10 maart 2019.

Dit bericht is geplaatst in Actueel met de tags , . Bookmark de permalink.