Geert Wilders en perikelen

Regelneven, andere perikelen en…. Geert  Wilders.

Zoals we allen weten, is de kloof tussen de burger en de politiek nog steeds groot.

Ook weten we inmiddels dat politici niet van plan zijn die kloof kleiner te maken of geheel te niet te doen. De macht is aan ons zullen ze waarschijnlijk denken.

Wijlen Prof. Dr. Pim Fortuyn wilde “Nederland”weer teruggeven aan de Nederlanders. Hij bedoelde te zeggen dat Nederland werd geregeerd door een kleine groep partij gebonden politici die te veel partijbelangen nastreven en dat de publieke ruimten voor een groot deel worden opgeëist door  ambtenaren die  regels verzinnen waardoor de gewone burger ernstig in zijn vrijheid beperkt wordt. Nederland zou in feite al een oligarchie zijn. Een kleine zeer bevoorrechte groep die het voor het zeggen heeft.

Het is toch eigenlijk te zot voor woorden dat een aankomend politicus met een geweldige charisma, U en mij moeten vertellen dat het met Nederland mis gaat als het  nu gevoerde politieke beleid niet drastisch over een andere boeg wordt gegooid.

In zijn columns in Elsevier schreef hij  over de macht bij politie, inlichtingendienst, en andere diensten met een controlerende taak. De Arbo-wet blijkt op vele punten te zijn doorgeschoten en wordt meer als lastig  ervaren dan nuttig.

Bijvoorbeeld:

Schilders mogen niet meer op de ladder een pand afschilderen en moeten nu gebruik maken van een liftmachine. Verhuizers moeten nu bij  het verplaatsen van en zware piano gebruik maken van een hijskraan, waardoor de gemeenten een rekening kunnen uitschrijven dat de hijskraan gebruikt maakt van “hun”grondgebied. Het  gaat om de zogenaamde “precario nota”.

Het is een zotte bende, en hieruit blijkt maar weer eens dat onze regelneven in het geheel er niet op uit zijn ons, de burger, van dienst te zijn, maar slechts hun baan willen verzilveren en behouden uit angst voor regelgeving uit Brussel en aldus is jaren geleden het consolidatie-proces begonnen waarvan “we” nu de wrange vruchten plukken.

Er gebeuren op de werkvloer nu eenmaal ongelukken. De regels zullen dat hoogstens kunnen beperken met enkele procenten, maar de kosten vliegen omhoog. De werkdruk zal toenemen in bedrijven op basis van aangenomen werk. Dat er enige veiligheid in acht moet worden genomen is terecht, maar de extremen kunnen we zonder.

Daarnaast maakte Fortuyn kond van het feit dat artikel 140 WvSr, ( criminele organisatie) wordt misbruikt en de inlichtingendiensten te veel macht hebben gekregen. Wie goed oplet ziet dat de inlichtingendiensten als een vlooienplaag over het land zijn verspreid. Degene die een beetje geheugen heeft zal merken dat bepaalde personen precies op de plaatst zijn waar “iemand” is waardoor er niet van een toevalligheid kan worden gesproken. De mogelijkheden van camouflage en verontschuldigende bezigheden, die de reden van het ter plaatse zijn moeten dekken. zijn legio. Wie goed oplet lacht zich een bult.

“Jan Publiek”kijkt machteloos toe hoe hun land wordt verdeeld  en dat vrijheid een holle frase begint te worden en ook de  democratie een pathologisch fenomeen blijkt te zijn.

Nu Geert Wilders een eigen partij is begonnen, is het te hopen dat hij zijn voornemens waar zal maken en het publiek  betrekt  bij de politieke besluitvorming en dat er naar de kiezer moet worden geluisterd, én dat Turkije nog lang niet bij de EU kan komen. De groei van moslims in Nederland is in dertig jaar van 160000 naar 1600000  gestegen. Dat is uiterst verontrustend. Gezinsmigratie moet dus onmiddellijk worden gestopt, anders zal Nederland bezwijken met alle gevolgen van dien. Maar linkse krachten zijn sterk en de brainwashing van een tiental jaren geleden, onder Dr W. Kok,Dr  Ad Melkert, en Dr Ruud Coole, hebben nu resultaat.

A.R. Girbes sr.
30 september 2004

Dit bericht is geplaatst in Column met de tags . Bookmark de permalink.