” Hoe netjes, en hoe beleefd kunnen we nog zijn?”

“Hoe netjes en beleefd kunnen “we”  nog zijn?”

Door A.R. Girbes sr

Het is een goede gewoonte én een moreel verantwoordde houding aan te nemen, als iemand commentaar wil geven, of een column wil  schrijven,  waarin de onderwerpen zoals immigratie, politieke correctheid, justitie in het algemeen en criminaliteit, alsook de politieke beslissingen, waarbij zéér controversiële  besluitvorming aan het licht komt, toch op een verantwoorde manier, zonder te vervallen in invectieven of minder aantrekkelijke bewoordingen.  Er wordt dus een beroep gedaan van de a.s. schrijver om zijn  innerlijk voltooide geweten, dat op grond democratische processen en verantwoorde pedagogische manier, eigen is gemaakt,   op de proef te stellen ten aanzien de gekozen onderwerpen waarop hij commentaar wenst te geven omdat hij door die controversiële besluiten  mentaal is aangesproken. 

De beleefdheidsnorm van columnisten wordt nog steeds in ere gehouden. Ik vraag mij wel eens af of dat nog wel langer kan gezien de politieke aanvallen op het bestaan. Bijvoorbeeld, door i9mmigratie zijn bestaanszekerheid is aangetast.
Immers: als een politicus- / bestuurder dergelijke commentaren, of een column in een dagblad leest, waarin braaf de “tekortkomingen” van politici worden vermeldt, de “politicus” denkt dan dat het nog wel meevalt én de strekking van het artikel, kennelijk door het publiek is geaccepteerd en omdat er geen enkele vorm van “invectieven” ( scheldwoorden of schimpwoord) wordt gebezigd.
De columnist of politieke commentator, heeft dan op een opmerkelijk beschaafde wijze zijn “zegje” willen doen, zonder te vervallen in een vorm van “ literomanie” ( overdreven schrijfzucht) maar toch expliciet de negatieve politieke situatie heeft aangeroerd en zijn/haar ontevredenheid heeft geformuleerd.

In de huidige politieke constellatie én de gevolgen van onjuiste beslissingen in het verleden én de wijze waarop de burger voor het “ fait accompli” is/wordt gezet door immigratie, de Euro- Unie, financiële malversaties, de invloed van Multinationals, Banken als ook een kartelvorming bij bestuurslagen, waarbij er kennelijk er een verdeelsleutel voor beschikbare functies is,  alsmede de afschaffing van de referendumwet door een minister van D66, Kajsa Ollongren, in feite wordt dan  de burger buiten het politiek spel gezet ten behoeve van het “politieke kartel”. Het is, mijns inzien, eenvoudigweg een beslissing waardoor er bij de politieke partijen een soort “Consolidatieproces” is ontstaan om de continuïteit van hun bestaansrecht in de politiek, veilig te stellen om hun baantjes, vriendjes- politiek ( nepotisme)  te kunnen aangaan en de besteding van belastinggelden op een niet door de Tweede Kamer controleerbare manier beschikbaar is. Het is mijns inzien de grofste parasitaire methode, tot op het criminele af.
Is er dan NOG een beleefdheidsnorm om die “parasitaire paroxisme,” van “bestuurders”, “soft” te benaderen?

Immers: De kiezer verwacht dat hun belang wordt verdedigd en behartigd, maar dat gebeurd niet.
De burger is nog slechts “ de FINANCIER” en door de macht van politici, is de burger dus machteloos gemaakt. Waarom mag de columnist geen “stevige bewoordingen” gebruiken om zijn zeer terechte ongenoegen kenbaar te maken??

Ook de kwestie wijlen Ruud Lubbers; “In zijn memoires zegt hij, Lubbers, ronduit dat hij daar zelf op uit was, in de hoop zo Wilders uit te schakelen.” ( Bron Syp Wynia, 14 april 2018)
(Dat Lubbers ook heeft toegegeven, dat hij in 1975 f35.000.000.000,- aan- premies aan het pensioenfonds heeft onttrokken door die premies terug te storten aan het bedrijfsleven.)

Een gekozen volksvertegenwoordiger politiek uitschakelen is, naar mijn overtuiging, gewoon een  politiek “criminele” daad.

De niet aflatende beschimpingen aan het adres van wijlen Prof dr. Pim Fortuyn door drs Marcel van Dam, drs Rob Outkerk, drs Felix Rottenberg en mr drs Wouter Bos, nu drs Geert Wilders in een politiek corridor sanitair  is gezet, door de “kartel- partijen” , VVD, CDA, D-66, CU, Groen Links en de Partij van de Arbeid, is mentaal zo ziek. Mr. Drs. Frits Bolkestein, VVD, vond, dat wanneer Fortuyn Minister President zou worden, Nederland een Pleefiguur zou slaan. Ex leider van Groen links, Rosenmöller heeft Pim Fortuyn mentaal zelfs beschadigd.
Nu ondervindt mr dr. Thierry Baudet ook zoveel weerstand van de andere partijen en Mark Rutte, VVD, heeft openlijk toegegeven dat hij het Baudet LASTIG zal maken ná de verkiezingen.

Wat moet ik nu denken na zoveel “krankzinnigheid” uit de koker van politici?

De opsomming van “wandaden” hebben het karakter van absolute minachting ten aanzien van collega”s, machtsuitoefening en het “ détournement de pouvoir” toepassen, waarbij ook de burger op het “verkeerde been” wordt gezet.
Het kan allemaal als een “intelligent’ spelletje worden gezien, maar het heeft, mijns inziens, het karakter van gewoon handelingen van boeventuig….. en dat mag ik niet schrijven????

In feite is het mentaal/ bestuurlijk- mis- management, ontoelaatbaar, maar er is nog steeds geen wet dat een regering door het volk kan worden weggestuurd. Door nu ook het referendum af te schaffen wordt de burger zijn democratische rechten afgenomen. De fysionomie van Kajsa  Ollongreen sprak boekdelen: zij genoot er van om  Thierry Baudet aan de kant te zetten.

Op grond van deze bevindingen is het zelfs noodzakelijk verbaal heel flink aan de *** verbale*** bel te trekken.

A.R. Girbes sr.
14 april 2018.

Dit bericht is geplaatst in Actueel met de tags , , . Bookmark de permalink.