Megalomane bestuurders en Managers.

Bij  “Megalomane bestuurders en Managers” is iedereen slachtoffer.

Megalomanie is al zo oud als de mens en het is nu nog zichtbaar wat Megalomanie in de oudheid teweeg heeft gebracht.  “Versailles”  in Frankrijk,  is een voorbeeld van megalomane denkbeelden van Lodewijk de XIV. Het is evenwel nu een prachtig paleis voor het nageslacht, ondanks de verwerpelijke hoogmoedswaanzin is het paleis toch een kunstwerk van geniale bouwmeesters. Zo zijn er vele bouwwerken die megalomaan van opzet zijn maar ook meesterwerken in bouwkunst.

Historici zullen echter smullen van zulke grootse bouwkunst en een ieder kan zich vergapen aan het verleden. Reisgezelschappen brengen geld in het laatje zodat iedereen vergeet wat megalomanie is. De gehele reiswereld is er dus mee gediend.

Grootheidswaan, hoogdravendheid, de fantasie van een naar grootheid hunkerende persoon is onuitroeibaar,  maar is gevaarlijk als de ideeën ten koste gaan van de gewone man en er dus belastinggeld mee gemoeid is. Nu de SNS- Bank door mismanagement moet worden overgenomen door de Nederlandse staat, omdat deze bank een systeembank is, draai de belastingbetaler alweer voor de schade op.  Dat het bestuur de vastgoedpoot in een megalomaan proces heeft meegesleurd is abject te noemen. Door het fatalistisch gedrag van de burger is er nog geen beweging op gang gekomen die aanspoort dergelijke bestuurlijke misbaksels niet langer te tolereren en juridische vervolging eist van de brokkenmakers. We zien dus, dat bestuurders van deze  bank gewoon misbaksels zijn. De Amro bank en ING zijn toch ook in de problemen gekomen door mismanagement.De megalomane ideeën van Rijkman Groenink, toen bestuurder bij de AMRO- bank, heeft de belastingbetaler ongeveer € 32.000.000.000,- gekost. Rijkman Groenink is er met € 25.000.000,- er vandoor gegaan naar Toscane. Welk een waanzin is dit. Mag ik hem ook gewoon een “falende klootzak” noemen, zoals dat  in de Volkskrant(2- februari 2013) stond,  de  SNS bestuurders van deze bank worden genoemd? Of, mag ik niet het woord “boeventuig” gebruiken  omdat het beledigend zou zijn? Dat ik mij diep vernedert voel doet niet ter zake?  Mijn woordenschat aan invectieven is onuitputtelijk maar ik gebruik die woorden niet omdat de “impact” nihil is en ik mij niet wil verlagen om  een degenererend proces van domme emoties te ondersteunen. Het Openbaar Ministerie zal nu hun “Skill” moeten tonen, en niet de zielenpoot uithangen om Kamerlid Krol, van de 50+partij, te vervolgen wegens vermeende digitale inzage van patiëntendossiers. De heer Krol wilde gewoon het kraken van het EPD (de digitale opslag van patiënten gegevens) aan de kaak stellen omdat deze “gehackt” zouden zijn, en wel op een eenvoudige wijze. Ik vind het een ziekelijke vervolgingsprocedure van het OM. Het management  bij het OM faalt opnieuw.

Ik lees in de Volkskrant van 9-oktober 2009 dat een Zorginstelling ten onder is gegaan aan megalomanie.  “De zorginstelling “Philadelphia”  verwaarloosde zijn kerntaak omdat het “bestuur”, onder wie Mr Drs. Elco Brinkman – zich op de Markt richtte.

In één jaar tijd is het vermogen van € 24.000.000,- geslonken naar €400.000,–. De oorzaak bleek niet de zorg te zijn voor gehandicapten maar de megalomane drift in “projectontwikkeling in branchevreemde activiteiten”. De raad van bestuur had geen voeling meer met de organisatie en heeft zich vertild aan alle plannen. Daar kwamen ook nog “grootse” fusieplannen bij. ( Als de ongunstige feiten die zich opgestapeld hebben bij de scholengemeenschap “Amerantis” dan blijkt ook, alweer een duidelijke overeenkomst hebben, dat het management een spoor van vernieling heeft aangericht, ten koste van de belastingbetaler: 4 december 2012)

Ook mr drs. Elco Brinkman, oud minister van VROM is zeker zeer intelligent te noemen, maar megalomanie is kennelijk algemeen en een ieder heeft  megalomane gedachten. Maar, voor een ex minister is het een afgang omdat zijn verantwoordelijkheid hem in “ de steek:” heeft gelaten. (?)

Ook ik droom wel eens van een prachtig paleis te kunnen bouwen en dat iedereen dat mag zien. Och, het zijn dromen en dat kan geen kwaad. Immers, Kastelen en Paleizen zijn werkelijk fantastische historische bouwwerken. Daarop moeten “we” zuinig zijn en niet laten verbouwen tot appartementen, zoals wel eens gebeurd door projectontwikkelaars met een megalomane inslag in Frankrijk. De historie moeten we echt koesteren omdat de daaraan verbonden feiten, het constante leerproces en bezinningsmomenten,  een houvast geven aan grote vertwijfeling hoe het verder moet.

Als het Openbaar Ministerie zich de illusie op de hals haalt dat Nederland “criminaliteit vrij” moet zijn en dat het OM haar eigen regels toepast, zoals Mr Eerdmans dat verwoordde, dan is ook de megalomanie hard op weg bezit te nemen van het OM. De rechtsorde heeft in de geschiedenis een steeds grotere reikwijdte gekregen. De oorsprong van deze vergroting licht in het nobele streven om het a- juridische, waar geen rechtvaardigheid heerst, maar slechts kracht en macht , rechtvaardig te maken. Een uitstekend beginsel, maar het is een megalomane gedachte. De wet naleven en natuurwetten respecteren is bijna rechtvaardig. De hedendaagse markt, de globalisering, is een a- juridische markt. “De vrije markt” is de baas. Megalomanie of niet, maar omdat een (de) moraalfilosofie geen status heeft, daar  geldt  immers slechts het “grote geld”, is het fatsoen verdwenen.  Nu de economische crisis in volle omvang zichtbaar wordt, mede als gevolg van het “megalomaan denken”: Immers: niets was groot genoeg en men dacht dat de bomen tot in de hemel zouden groeiden. Projectontwikkelaars hebben, met medewerking van gemeenten, een  enorme hoeveelheid kantoorgebouwen geplaatst die nu op de balans staan om afgeschreven te worden omdat er geen gebruikers en/of  kopers zijn. Het megalomane project ” de Blauwe Stad” in de Provincie Groningen kost de belastingbetaler miljoenen. Net als de “Betuwelijn”, dat ook niet rendabel is,  is ook zo’n voorbeeld. Megalomane bestuurders is van alle tijden maar de belastingbetaler hebben ze nu  “achter de hand”. (Zie ook het artikel: Fantasten in Functie)

A.R. Girbes sr.
Odoorn
14 augustus 2012

Dit bericht is geplaatst in Actueel met de tags , , , , . Bookmark de permalink.