Megalomane bestuurders en Managers.

Bij  “Megalomane bestuurders en Managers” is iedereen slachtoffer.

Megalomanie is al zo oud als de mens en het is nu nog zichtbaar wat Megalomanie in de oudheid teweeg heeft gebracht.  “Versailles”  in Frankrijk,  is een voorbeeld van megalomane denkbeelden van Lodewijk de XIV. Het is evenwel nu een prachtig paleis voor het nageslacht, ondanks de verwerpelijke hoogmoedswaanzin is het paleis toch een kunstwerk van geniale bouwmeesters. Zo zijn er vele bouwwerken die megalomaan van opzet zijn maar ook meesterwerken in bouwkunst.

Historici zullen echter smullen van zulke grootse bouwkunst en een ieder kan zich vergapen aan het verleden. Reisgezelschappen brengen geld in het laatje zodat iedereen vergeet wat megalomanie is. De gehele reiswereld is er dus mee gediend.

Grootheidswaan, hoogdravendheid, de fantasie van een naar grootheid hunkerende persoon is onuitroeibaar,  maar is gevaarlijk als de ideeën ten koste gaan van de gewone man en er dus belastinggeld mee gemoeid is. Nu de SNS- Bank

Geplaatst in Actueel | Getagged , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Megalomane bestuurders en Managers.

Het recht jezelf te verdedigen is onaantastbaar.

Het recht jezelf te verdedigen is onaantastbaar.”

“Hoever mag je gaan om jezelf en je spullen te verdedigen? De laatste tijd worden we steeds vaker geconfronteerd met voorbeelden waarbij het zelfverdedigingsrecht  met steeds meer geweld gepaard gaat. Volgens de wet mag een burger echter geen geweld gebruiken op enkele uitzonderingen na. Zo mag een burger, wanneer hij iemand op heterdaad betrapt, de
dader staande houden en hem overdragen aan een opsporingsambtenaar. Daarbij mag gepast geweld gebruikt worden, Ook wanneer iemand wordt aangevallen, mag hij zijn lijf, zijn eerbaarheid en zijn goederen verdedigen (noodweer). Tweede- Kamerleden Laetitia Griffith (VVD) en Jan de Wit (SP), beiden jurist, buigen zich over enkele cases en geven hun mening over het toegepaste geweld in die situaties. Twee begrippen zijn van belang: proportionaliteit en subsidiariteit. “Was  het  gebruikte  geweld gepast? En was er een andere oplossingsmogelijkheid  geweest? “ Zegt  mevrouw  Griffith.  De Wit vult aan:

Geplaatst in Actueel | Getagged , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Het recht jezelf te verdedigen is onaantastbaar.

“Domheden opgestapeld in Nederland”.

Is het nu werkelijk een “ Anhäufen” van domheden in Nederland?

De maand augustus van 2009 heb ik als “Anhäufen ( het opstapelen) van domheden” aangehouden  omdat de onderstaande artikelen, na het lezen er van, de strekking daarvan  mij in deze richting duwden. “De  domheid viert feest” –  zou als aanhef boven dit artikel misschien meer indruk maken, maar dan zou ik de gehele mensheid er bij kunnen betrekken. Want, de domheid viert dagelijks feest, overal op “onze wereld”.

Als ik de artikelen, die mijn interesse hebben gewekt, serieus moet nemen, en de schrijvers moet geloven, en hun mening analyseer, dan bekruipt mij het gevoel van absolute machteloosheid en is mijn minachting voor de politiek  daardoor juist gesterkt. Dat is geen  vorm van hoogmoedswaanzin, maar een drang tot zelfbehoud én om mijn geestelijke gezondheid niet in een maatschappelijke degeneratieproces te laten meesleuren. Ik wil geen slachtoffer zijn van de “brood en spelen”

Geplaatst in Actueel | Getagged , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor “Domheden opgestapeld in Nederland”.

De mensheid is dom, zo dom

“Mens, mensen, mensdom, de mensheid is dom, zo dom.”

“Zij, die onderzoeken, wat vroeger is geschied en thans gebeurt”, schreef Marchiavelli in zijn beroemde Discoursen over de Eerste Tien Boeken van Titus Livius,” bevinden dat dezelfde passies en dezelfde bewegingen altijd hebben geheerscht in alle gemenebesten en bij alle volken”.

“Niets is dus zoo gemakkelijk, wanneer men de oude geschiedenissen goed heeft gelezen, dan is alles te voorzien, wat een Staat kan overkomen, daarin remedie aanbrengende op de wijze als de ouden hebben gedaan. Maar omdat men vaak dit onderzoek nalaat, of omdat men niet verstaat, wat men leest, of ook omdat dit begrip niet aanwezig is bij hen, die de Regering in handen hebben, gebeurt het, dat men in alle tijden altijd weer dezelfde bezwaren ziet ontstaan”.

Bovenstaande lange alinea heb ik uit het boek, ” Het Nederlandsch Staatsrecht” van Kranenburg, van uitgever “ H.D. Tjeenk Willink & Zn te Haarlem. Uitgave 1925.

U

Geplaatst in Actueel | Getagged , , , , | Reacties uitgeschakeld voor De mensheid is dom, zo dom

Kritiek op het management: Waarom?

Waarom hebben we tocht kritiek op het “management”?

Het woord “management” is een Engels woord voor “Directeur, Bestuurder, Beheerder, Leider of Zetbaas. De aanduiding “manager” is eigenlijk een “ ordehouder”, een opziener bij het Engelse toneel en belast met een/de organisatie.

En, “management by speech” is, leiding, waarbij men vooral praat (soms met de bijgedachte dat er weinig concrete beslissingen worden genomen, of gepraat om oneffenheden in de organisatie te verdoezelen) . Aldus het “Van Dale woordenboek der Nederlandse taal” (bladzijde 1970, dertiende herziene uitgave)

Vanzelfsprekend moet ik het “management” niet criminaliseren en ook niet per definitie als een “mislukt” beroep benoemen. Het managen is ook iets “ voor elkaar boksen of “fiksen”.

Maar……, de laatste decennia heeft “het management” een zéér nare bijsmaak gekregen omdat kennelijk vele maatschappelijke- en bedrijfsstructuren, als ook de structuren bij de “Overheid” op “zijn kop zijn gezet” door het management, met als argument,” dat de werkzaamheden dan

Geplaatst in Actueel | Getagged , , , | Reacties uitgeschakeld voor Kritiek op het management: Waarom?