Politieke incompetentie is in Europa ‘dominant”.

Waarom is de aanhef zo negatief? Omdat de burger geen vertrouwen meer heeft in de politieke elite. En, op grond waarvan is er dan geen vertrouwen meer in de Nederlandse politiek? ” Het controversiële aan beleid, ter zake het kabinet Rutte III, is dat beloften én het beleid in het algemeen, niet meer in het belang van de burger is. De toestroom van immigranten naar Nederland is onhoudbaar gebleken. Ook de Tweede Kamer der Staten Generaal, zijn de debatten te eenzijdig van karakter door de linkse partijen. Columnist Syp Wynia schrijft in zijn nieuwsbrief :” “ Het succes van het maaiveld is zeker het failliet van de vergaderaars. De tragische conclusie moet luiden, dat niet alleen de parlementaire democratie FAALT, als doorgeefluik voor belangen van de burgers van Nederland. De Nederlander kan op geen enkele wijze meer op een vertegenwoordiger rekenen “. Einde citaat. Ook het “Klimaatbeleid” is, blijkens de vele reacties, een religie geworden.

Nu de “stikstofproblematiek” er bij komt, is nu Nederland bijna economisch op slot te zijn gezet door een gerechtelijke uitspraak. De klimaatdoelen zijn, mijns inziens, absoluut illusoir omdat andere landen een ander uitgangspunt hebben. Nu is er bericht van “wetenschappers” dat ” de biomassa- centrales”, waarbij hout wordt verstookt, méér CO2 te produceren dan kolen of gas. En, er wordt nimmer gesproken over de alles verstorende “Overbevolking”. Dat de energierekening van de burger opnieuw is verhoogd door een “bijdrage” voor windmolens, voelt de burger dat hij nu echt voor het “fait accompli” is gezet en er geen uitzicht meer is ” de klimaatreligie” te stoppen, als ook de immigratie een “knelpunt” is waarbij diepe frustraties optreden omdat Nederland nu al ” het meest overbevolkte land” is en de stroom “economische vluchtelingen” een bijna onbedwingbaar en oncontroleerbaar fenomeen is geworden door een politiek illusoir elitair beleid. **Geleerden, wetenschappers, filosofen en experts hebben zich door de eeuwen met kennis van zaken uitgesproken over de islam.** aldus Prof dr. Pinto. Zo zei Baruch Spinoza:” Ik zou niet geloven dat ook maar één kerk meer geschikt is voor bedriegen van de mensen en het controleren van de geest van mensen, behalve de Mohammedaanse kerk, die haar hierin overtreft.” En, dan te bedenken dat het kabinet Rutte III rustig doorgaat immigranten uit niet westerse landen naar Nederland te halen.

Mogelijk is dat in samenwerking met de Europese Unie, waar Mark Rutte een band mee heeft. Het gehele beleid van het huidige kabinet is dus echt controversieel en niet in het belang van de burger. De belangen van de burger wordt niet gediend zodat de conclusie, dat **politieke incompetentie in Nederland**, een juiste benaming is. Dat de veeteelt in ernstige crisis is en de transport-sector een waarschuwing aan dit kabinet gegeven heeft, is er een melding dat er, naast een beschavingscrisis omdat “de mens” te ver van de natuur is komen af te staan, de politiek onder druk staat van “agro- alimentaire lobby’s, ter wille van de aandeelhouders.

A.R. Girbes sr. 3 november 2019

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized met de tags , , . Bookmark de permalink.