Vervuiling en China én de gevolgen.

Vervuiling is voor de “Vierde Macht” niet interessant

In het Dagblad Trouw, van 21 april 2009, las ik een artikel van Karen Meirik,” Fraaie woorden, vieze rivieren”, over watervervuiling in China bij het dorpje Leifeng, dat mij diep schokte omdat de ziekmakende vervuiling van water kennelijk niemand aanspreekt.

Wederom wordt de prachtige aarde door de geldzieke mens vernietigd. Het is ook de aarde van mij (onze generatie) en van diegene die nog zullen komen.

Voor de zoveelste keer constateer ik dat “de mens” het niet door heeft dat de aarde de enige plaats is waar hij kan leven en dat “de mens” zuinig met zijn tijdelijk bezit moet omgaan en dat er “in de ruimte van het Heelal er geen plaats is voor de mens”. Dat Heeft Prof. dr. Wubbo Ockels en Dr. André Kuipers inmiddels bewezen  als “Astronaut”. Op ongeveer 400 kilometer hoogte en vele  maanden boven de Aarde te hebben gezweefd blijkt dat  buiten de dampkring geen leven mogelijk is.  Prof Dr Ockels heeft nog heel duidelijk gezegd:” De mens heeft niets buiten de aarde te zoeken.” ( Ik vind overigens de technische prestaties, om de ruimte te verkennen,  geniaal)

“De mens” doet  echter niet wat de  wetten van de natuur van “hem” verlangt, maar door hebzucht en absolute domheid draaft de mens een “fantoom” na. Het land “Utopia” is kennelijk heilig.

Er zijn verschillende reden voor de hand liggend.

1e . “De mens” is door de huidige economische structuren zo ver van natuurlijke omstandigheden vervreemd geraakt dat “de mens” de aarde niet meer als een woonplaats ziet, waar “de mens”  overigens volledig van afhankelijk is. De technische mogelijkheden maken dat “de mens” nu “onderworpen” aan hetgeen die technische mogelijkheden voortbrengen.

Bijvoorbeeld: Schoon drinkwater is voor de westerse mens ( Europa en Amerika) heel normaal en dat “de mens” daarvoor moet betalen.

2e. De westerse mens is niet meer afhankelijk van “ het zelf verbouwen van voedsel” omdat de het verbouwen van voedsel industrieel is geregeld en dat “de mens” daarvoor betaalt.

3e. Dat mobiliteit (auto, trein, vliegtuig) een alles overheersend gevoel van vrijheid geeft en dus de vrijheid- instincten een belangrijke rol spelen bij  het korte termijn denken.

Immers: “De mens” wil vrij zijn. Maar, door die technische  mogelijkheden is uiteindelijk zijn vrijheid ingeperkt en die beperking  de “overbevolking” afdwingt. Dat “de mens” eerst hard moet gaan werken om die vrijheid te kunnen bemachtigen en daarmede de vervuiling van  habitat in gang zet door het korte termijn denken de afbraak van natuur, en dus ook de vervuiling van water, als bijkomende schade ervaart dat de mens vertrouw dat vervuiling  technisch wordt opgelost., Deze misvatting is zeer ernstig van vorm.

Dat het desastreuze gevolgen heeft (of kan hebben), daarover denkt “de mens” niet na, tot dat “ de mens” met ernstige vervuiling wordt geconfronteerd, zoals nu in China waar een chemische fabriek in 2005 is geëxplodeerd en het water in de Songhua- rivier ernstig is vergiftigd en de mensen nu gedwongen worden water te filtreren en/of te kopen bij uitbuiters. Nu moeten de bewoners in China voor (leiding)drinkwater betalen en dus eerst moeten werken om drinkwater te kunnen kopen, wat een grote hap uit hun financiële mogelijkheden neemt en hun onafhankelijk is verdwenen. Ook bij Chinezen geldt dat het rijk worden het grote ideaal is, maar door ernstige vervuiling langzaam de afgang zichtbaar wordt. Bij een inwonertal van ongeveer 1.300.000.000 is China op weg naar een volledige catastrofe. Door de enorme uitgestrektheid zal de techniek niet in staat zijn de natuur in oorspronkelijke staat te herstellen. Economische groei in China is hun ondergang.

De vervuiling blijft waardoor de afhankelijkheid van industrie en regering(en) groter is geworden maar ook de vrijheid van “ de mens” is dus ingeperkt door die afhankelijkheid.

4e. Overbevolking wordt het grootste probleem maar door goed geregisseerde marketing en ambitieuze plannen, vooral de loze beloften doen het goed in de politiek, zal “de mens” niet nadenken over een alles vernietigende bevolkingsaanwas. Na ons de zondvloed dus.

Dat overheden te veel macht hebben is velen bekend maar dat op tal niveaus van overheden zich als een soort bank annex verzekeringsmaatschappij is gaan gedragen is object, ook in China. Door vervuiling krijgen overheden nog meer controle op en over ” de mens” in zijn geheel omdat het “contact”  met “de natuur” aan strenge regels is gebonden. Controle op de bevolking zal  intens worden zodat de “moderne” mens  nog slechts een klant bij de overheid is. ”De bevolking” is dus ingekapseld in het web die parasieten hebben gespannen waardoor “de bevolking” machteloos is en dus niet nadenkt over vervuiling. Ook hier blijft het hedonistische de basis voor dromerijen zoals de Abderiet  dat deed als inwoner van Abdera.

We hebben het over de vervuiling in China maar als we even in Nederland blijven, dan merk ik op, dat de Nederlandse overheid hard op weg is een anachronisme te worden als de Iraanse regering en ook de overbevolkingsproblematiek net serieus neemt.

De verdoving  door overconsumptie zal over enige tijd uitgewerkt zijn. Het is dan mogelijk te laat om de natuur in zijn glorie te herstellen. De noodzaak tot herstel wordt nog steeds niet beseft. Als we doorweekt zijn van fluor, PCB’s, plastic’s en pindasaus zal mogelijk de chaos de enige uitkomst zijn en derhalve raakt dat een ieder.

De “plastic-kolk” in de oceaan is het bewijs van de krankzinnige overconsumptie en de onachtzaamheid dat op het randje van pure criminaliteit zit. Er is geen strafrechter die het schoonmaken van de Oceaan kan vorderen: het wordt tijd dat de “Verenigde Naties” zullen inzien dat er kordaat  moet worden opgetreden tegen vervuiling.

Op Aarde wordt het een slagveld in ongeëvenaarde omvang. De tweede wereldoorlog valt daarbij in het niet. Fatalisme, naïviteit én politieke domheid zal ons opbreken als “we” slechts aan het nu denken.

Van natuur ben ik een optimist, edoch, de politieke verhoudingen in Nederland ( en China) als ook in de rest van de wereld, zijn er door de “globalisering- processen” niet beter op geworden. Het tegendeel is het geval. Miljarden mensen willen alsnog profiteren van de westerse welvaart, maar door vervuiling zal dat onmogelijk worden. Daarnaast zullen de analfabeten – de ongeletterden -, die het eerst door vervuiling  worden getroffen, chaos veroorzaken. Immers: als de door hen verwachtte welvaart uitblijft, en er dan volledige apathie ontstaat, zijn de rapen gaar. Miljarden mensen zijn dan “onbestuurbaar” waardoor dan de vlucht naar de natuur wordt ingezet maar,- de natuurlijke hulpbronnen zoals vis, fruit en graan, hout, brandstoffen ( olie en kolen) niet meer op een natuurlijke manier kunnen worden  bemachtigt. Als al die mensen zich van “hun habitat”  ook afgesloten voelen is de chaos volledig en rellen van militaire aard zullen het gevolg zijn.

De “economie” als VIERDE MACHT zal zich niets aantrekken van een vervuiling zoals in de Songhua- rivier in Harbin, China. Wie er ook waarschuwt en/of wie of welke organisatie, zoals de “Club van Rome”, zich inspant om “de politiek” wereldwijd te beïnvloeden, zal tegen een betonnen muur van onwil alsmede onbegrip stoten. De oligarchen denken: “Après nous le déluge”.  Het “Apocalyptische” is dichter bij ons dan we denken hoewel mijn denkbeeld  niet “apodictisch” van aard is. In de Golf van Mexico is door de instroom van olie uit een boortoren zeer veel schade aangericht aan natuur en bij vishandelaren en mosselkwekerijen. Duizenden mensen zijn radeloos, ook al is er door de oliemaatschappij een vergoeding gegeven. Het zal zeker zeer veel jaren duren voordat de natuur zich daar heeft hersteld. En dan te bedenken dat de olie- instroom in zee een gevolg is van menselijk falen uit oogpunt van bezuiniging op investeringen. Mismanagement met grote gevolgen.  Onder welke categorie dien ik dat de plaatsen? De mens zal het niet leren zuinig met “zijn” aarde om te gaan: ook in China niet.

A.R. Girbes sr.
21 april 2009 en bijgewerkt op 14 juli 2012.

Dit bericht is geplaatst in Actueel. Bookmark de permalink.